Przejdź do treści

Aktualności

Flaga Polski

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości `2022

07/11/2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! Wójt Gminy Żarnów, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarno…

więcej

...
Woda

Nowa taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów

04/11/2022

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Gmina Żarnów informuje, iż na podstawie decyzji…

więcej

...
LGD "U Źródeł" w Modliszewicach

Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Domu Kultury w Żarnowie

28/10/2022

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwo…

więcej

...
Gminna sprzedaż węgla

Ważna wiadomość dla mieszkańców! Przyjmujemy zgłoszenia na zakup węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów

21/10/2022

Uwaga! Obecnie wnioski o zakup preferencyjny węgla składne osobiście przyjmowane są w biurze podaw…

więcej

...

Ważne dla mieszkańców! Dopłaty do wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów szkodliwych (azbestu)

20/10/2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 ro…

więcej

...

Zapraszamy mieszkańców wsi Nadole na kolejne zebranie wiejskie, dotyczące scalania gruntów

20/10/2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów, a w szczególności mieszkańcy sołectwa Nadole! Marszał…

więcej

...

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Żarnów

19/10/2022

Mając na celu zabezpieczenie ludności Polski na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwol…

więcej

...
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022

Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2022 roku

12/10/2022

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie dziękujemy za…

więcej

...

Ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Jasion! Przerwa w dostawie wody

05/10/2022

Urząd Gminy w Żarnowie informuje, że w dniach od 05.10.2022 r. (środa) do 06.10.2022 r. (czwartek) na…

więcej

...

Ważna informacja dla mieszkańców! Przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Żarnów

04/10/2022

Urząd Gminy w Żarnowie informuje, że w dniu 04.10.2022 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody do…

więcej

...

Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 w miesiącu październiku 2022 r.

29/09/2022

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że w m-cu październiku 20…

więcej

...

Ważna informacja dla mieszkańców! Zmiana siedziby Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie

23/09/2022

Szanowni Państwo! Placówka Terenowa KRUS w Opocznie zmienia swoją siedzibę! Od 10 października 202…

więcej

...
Zaproszenie na spotkanie LGD "Nasza Ziemia" w dniu 21.09.2022 w Miedznej Murowanej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „Nasza Ziemia”

16/09/2022

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Nasza Ziemia” serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych spo…

więcej

...

Ważna informacja dla mieszkańców! Przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Żarnów

16/09/2022

Urząd Gminy w Żarnowie informuje, że w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 13:00 nastąpi prze…

więcej

...

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Kolejna akcja krwiodawstwa w Żarnowie

16/09/2022

W niedzielę, 18 września 2022 roku o godz. 9.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie odbę…

więcej

...