Dzienne archiwum: 6 grudnia 2022

Oddział PTTK w Żarnowie zaprasza na XII Żarnowski Rajd z Mikołajem

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2022

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku odbędzie się kolejna, bo już XII edycja Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem. Od lat jego organizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, a honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Żarnów.

Od kilkunastu lat celami rajdu niezmiennie są: kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie turystyki rodzinnej jako formy czynnego wypoczynku, poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Żarnowa, integracja turystów pieszych, a także promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie nałogom

Rajd odbędzie się w sobotę 10 grudnia br. na trasie:
Żarnów – Paszkowice – Kolonia Paszkowice – Bronów – Żarnów (7 km)

Program rajdu jest następujący:

  • 9:45 – zbiórka uczestników przy parkingu SP w Żarnowie (ul. Polna 1)
  • 10:00 – wyjście na trasę rajdu
  • 12:00 – koniec przejścia pieszego, spotkanie w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5), wręczenie paczek dla dzieci uczestniczących w rajdzie
  • 12:30 – wręczenie dyplomów dla drużyn, zakończenie imprezy

Grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły, instytucje i organizacje społeczne dokonały już zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa turystów indywidualnych.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non-profit. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego, ppoż, bhp i regulaminem szkolnym.

Do zobaczenia na rajdzie…

Znaczek rajdowy

Logo PTTK

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Krzyże Zasługi dla zasłużonych turystek z Oddziału PTTK w Żarnowie

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2022

Z wielką przyjemnością i ogromną radością informujemy, iż podczas XX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie, w dniu 3 grudnia 2022 roku sześcioro działaczy z całej Polski zostało wyróżnionych Krzyżami Zasługi.

Wśród tej grupy znalazły się również aż trzy osoby z Oddziału PTTK w Żarnowie, powszechnie znanego w środowisku turystycznym naszego kraju. Prestiżowe odznaczenia nadane przez Prezydenta RP, wręczył wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut – Mostowy, a otrzymali je: Grażyna Szafińska – Złoty Krzyż Zasługi oraz Tatiana Kosylak i Magdalena Szołowska – Brązowe Krzyże Zasługi. Wszystkie Panie od wielu lat słyną z wielkiego zaangażowania, propagują nie tylko turystykę, krajoznawstwo, regionalizm, ale i szeroko pojętą działalność kulturalno – oświatową i mają wielkie zasługi w naszym rodzimym środowisku, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jako nauczycielki są u nas powszechnie znane i niezmiernie za swoją intensywną pracę szanowane. Bardzo serdecznie gratulujemy wyróżnionym Paniom tak prestiżowym odznaczeniem państwowym…

Krzyże Zasług dla turystek PTTK w Żarnowie

Na załączonej fotografii od lewej: Tatiana Kosylak, Magdalena Szołowska, wiceminister Andrzej Gut – Mostowy, Grażyna Szafińska oraz Jerzy Kapłon – prezes Zarządu Głównego PTTK.

Logo PTTK