Dzienne archiwum: 5 grudnia 2022

Ważne informacje o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów!

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

Wójt Gminy Żarnów informuje, że wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, zostaną telefonicznie indywidualnie poinformowane przez pracownika urzędu o dostępności wybranego przez siebie sortymentu węgla i konieczności opłaty. Dopiero po telefonie od pracownika urzędu, będzie można dokonywać wpłat w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w formie gotówkowej.

Po dokonaniu wpłaty, wnioskodawca otrzyma z naszego urzędu fakturę, uprawniającą do odbioru węgla ze składu wskazanego przez gminę, tj. z firmy MASART Krzysztof Smak w spadku, ul. Opoczyńska 6 (obok Urzędu Gminy w Żarnowie). Jest to przedsiębiorstwo, które posiada odpowiednie wieloletnie doświadczenie oraz warunki techniczno – kadrowe, które zagwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Informujemy, iż firma na czas realizacji dostaw węgla dla mieszkańców, będzie dysponowała dwoma samochodami do transportu węgla.

Uwaga! Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu zakupu oraz dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania, wskazany na fakturze! Cena, którą mieszkańcy zapłacą za węgiel, tj. 2.000 zł brutto za 1 tonę, zawiera również transport surowca na posesję mieszkańca.

Przypominamy, iż w ostatnim czasie Gmina Żarnów podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby tzw. zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Jak już wcześniej informowaliśmy, będziemy realizować zamówienia poszczególnych sortymentów z kilku górnośląskich kopalń w powiatach bieruńsko – lędzińskim i gliwickim, które zgodnie z ofertą złożoną przez Polską Grupą Górniczą S.A. zostały ostatecznie zaakceptowane. Są nimi:

KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach),
KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli)
KWK Sośnica (w Gliwicach)

Jednocześnie przypominamy, iż nadal w Urzędzie Gminy w Żarnowie można składać wnioski na zakup preferencyjny węgla w cenie 2000 zł za tonę. Uprawnieni do zakupu są właściciele tych gospodarstw, którym przysługuje dodatek węglowy lub w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła wskazali paliwo stałe – węgiel.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Żarnów, w tym przede wszystkim tym, którzy nie korzystają z internetu.

O wszystkich działaniach, dotyczących dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów, będziemy informować na bieżąco…

 

Gminna sprzedaż węgla

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów


XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

To już 26 rok, w którym odbył się kolejny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy współpracy z miejscowym Urzędem Gminy i Gminną Biblioteka Publiczną. Finał przeglądu miał miejsce kilka tygodni temu w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 13 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Jest to jedno ze sztandarowych przedsięwzięć żarnowskiego Oddziału PTTK, któremu niezmiennie – aż od 1997 roku – przewodzi prezes Włodzimierz Szafiński, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za niesamowicie ofiarną pracę i wielkie zaangażowanie…

Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie sławiące piękno ojczystego krajobrazu. Jury w składzie: Grażyna Szafińska – przewodnicząca i członkowie – Barbara Ciszewska, Ewa Borończyk, Monika Kurzyk i Bożena Kołtunowska, oceniało recytatorów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V- VIII. W pierwszej kategorii najlepszymi okazali się: Grzegorz Madej ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Błysk” w Paradyżu – I miejsce i nagroda specjalna od członków jury, Wiktoria Ściubeł ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie – II miejsce oraz Mikołaj Sobolewski z SP w Paradyżu – III miejsce. Wyróżnienie otrzymała Julia Jasion ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Klewie. W drugiej grupie wiekowej: Wiktoria Gaweł z SP w Żarnowie – I miejsce, Kinga Kazuła z SP w Klewie – II miejsce i Karolina Stasiak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – III miejsce. Wyróżnienie przypadło Magdalenie Kozińskiej z SP w Żarnowie. Nagrodę specjalną od małżeństwa Przemysława i Barbary Ciszewskich otrzymała zaś Angelika Ślusarczyk z SP w Klewie. Wszystkim nagrodzonym wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali otrzymali książkowe nagrody pocieszenia. Organizatorzy przygotowali także dyplomy uczestnictwa dla szkół. Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żarnów.

W załączeniu – fotografie…


O VIII Rodzinnym Rajdzie wokół Żarnowa i „Miedzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej”

Dodano: poniedziałek, 05 grudnia 2022

Logo PTTK

W ostatnim czasie, brać turystyczna obchodziła swoje sztandarowe święto – Międzynarodowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, ogłosił kolejną już akcję pod tytułem „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. W ramach sztafety Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował VIII Rodzinny Rajd wokół Żarnowa, w którym wzięło udział prawie 140 osób. Trasa imprezy o długości 5 km została tak dobrana, aby mogły nią przejść lub nawet przejechać spacerowym wózkiem mamy z bardzo małymi dziećmi. Udało się zachęcić do wspólnego wędrowania 28 matek, 3 ojców, 3 babcie i 2 ciocie mające pod opieką swoje pociechy. Rajd wokół Żarnowa, odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego, który podczas otwarcia imprezy mówił min. o zdrowotnych aspektach turystyki i krajoznawczym poznawaniu swej najbliższej „ małej ojczyzny”.

Niewielka ilość dorosłych wędrujących bez dzieci, skorzystała również z tego spaceru. Miejscem startu był parking przy Szkole Podstawowej w Żarnowie, skąd turyści udali się w stronę zabytkowego parku podworskiego w Trojanowicach idąc następnie przez Topolice do miejsca zakończenia imprezy w Domu Kultury w Żarnowie.

Idąc przez Żarnów uczestnicy przechodzili obok kilku zabytków i atrakcji krajoznawczych: kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja z najstarszą częścią romańską datowaną na 1191 r., dawnego grodziska zwanego „Szwedzką Górą”, skąd król Jan Kazimierz obserwował przebieg bitwy ze Szwedami w 1655 r. Na szczycie dawnego grodziska znajdują się dwa pomniki: „Anioła Pokoju”, poświęconego czynom niepodległościowym mieszkańców Żarnowa i drugi poświęcony partyzantom 25 pp. AK. U podnóża widoczny pomnik woja i tablica informacyjna. Rajdowcy przeszli również obok pomnika św. Jana Nepomucena – patrona mostów, przepraw i opiekuna życia rodzinnego.

Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie, gdzie uczestnicy mogli przy okazji zobaczyć wystawę fotografii związaną z 25–leciem miejscowego Oddziału PTTK. Wszyscy turyści otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w IX Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, podpisane przez sekretarza generalnego i prezesa ZG PTTK w Warszawie. Organizatorzy zadbali o upominki dla każdego uczestnika, min. część z nich otrzymała gadżety przysłane z ZG PTTK w Warszawie. Nagroda specjalna ufundowana przez Barbarę Ciszewską, przyznana została najmłodszemu uczestnikowi rajdu, którym okazał się czteromiesięczny Aleksander Borończyk. Prezes ZO PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, przypomniał o zbliżającym się XXVI Przeglądzie Poezji „ Krajobrazy Polskie” oraz o wysyłaniu prac na ogólnopolski konkurs plastyczny „Rodzinne wędrówki organizowanym przez Komisję Środowiskową ZG w Warszawie. Wręczył także legitymację członkowską PTTK Klaudii Wiktorowicz ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz dyplomy za udział w rajdzie drużynom z SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. Miło poinformować, i kilkoro dzieci za zgodą rodziców wyraziło chęć wstąpienia do żarnowskiego O/PTTK.

Kliknij, aby powiększyć…