Dzienne archiwum: 9 listopada 2022

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Żarnowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dodano: środa, 09 listopada 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! W czwartek, 17 listopada 2022 roku w godz. 9.30 – 12.00 w Domu Kultury w Żarnowie, będziemy gościć specjalistów od pozyskiwania funduszy europejskich dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszej Gminy, w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) to jedna z form działalności punktów. Polega ona na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, poza siedzibą Punktów we współpracy z lokalnymi samorządami i innymi instytucjami.

W celu dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych indywidualnych konsultacji, na naszej stronie zamieszczamy informację o planowanym MPI i jednocześnie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych, dla których zabezpieczone będą materiały informacyjne.

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów…

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat - MPI Żarnów 17.11.2022Mapa Gminy ŻarnówHerb Żarnowa


Ważne dla mieszkańców! Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie

Dodano: środa, 09 listopada 2022

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno – zimowego, w szczególności pod kątem zagrożeń związanych z ulatnianiem się tlenku węgla (CO) oraz użytkowaniem butli gazowych.

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie przypomina o działaniach prewencyjnych, pozwalających wyeliminować zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla:

– używanie sprawnych urządzeń grzewczych, które mają stosowne atesty i są wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa,

– do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, nie należy stosować gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych ani kuchni gazowych,

– przy stosowaniu urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe (piecyków, kominków), w pomieszczeniu należy zapewnić skuteczną wentylację, czyli stały dopływ świeżego powietrza,

– nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, gdyż może dojść do zaburzenia ciągu powietrza w przewodach i w efekcie trujące spaliny cofają się do wnętrza pomieszczenia,

– nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych (również tych w drzwiach do łazienki),

– należy pamiętać, że konserwacji i napraw urządzeń grzewczych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy,

– można wyposażyć mieszkanie w czujniki dymu, tlenku węgla i gazu.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Jednocześnie informuje się, że użytkowanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zasilanych gazem z sieci jest zabronione. Zgodnie z § 157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Jarosław Pęczek
Mapa Gminy Żarnów