Miesięczne archiwum: Listopad 2022

Zakończono realizację zadań finansowanych oraz współfinansowanych w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2022 r.

Dodano: środa, 30 listopada 2022

Granty Sołeckie

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości po 12 000,00 zł dla sołectw: Bronów, Budków, Nadole, Straszowa Wola oraz 7 500,00 zł dla sołectwa Trojanowice przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach projektu  „Sołectwo na plus” zrealizowano zadania pn.:

 • „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Bronów – w ramach projektu został zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury, tj. zestaw zabawowy. Stworzenie takiego miejsca pozwoliło na spędzanie wolnego czasu w miejscu dostosowanym dla najmłodszych. Przyczyniło się to do integracji i spotkań mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi Bronów byli zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 10 757,27 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie” – w ramach zadania sołectwo Budków wykonało prace polegające na przygotowaniu podłoża w budynku gospodarczym, wykonaniu wylewki betonowej oraz doposażeniu budynku w okna i drzwi wejściowe. Dzięki modernizacji budynku gospodarczego na placu świetlicy wiejskiej stworzone zostało zaplecze techniczne, które pozwoli na należyte przechowywanie sprzętu tj. kosiarki, narzędzia ręczne, ławek, krzeseł, co przyczyniło się do zapobiegania zniszczenia sprzętu oraz korozji. Całkowita wartość zadania wynosi 12 000,00 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Odmulanie stawu obok remizy OSP w Straszowej Woli” – w ramach projektu zostało wykonane odmulenie, oczyszczenie stawu w centrum miejscowości, ułożenie płyt ażurowych przy stawie od strony drogi, ułożenie kostki brukowej przy figurkach znajdujących się nad stawem, zamontowana została ławka oraz lampa solarna przy stawie, co poprawiło znacząco estetykę wokół stawu oraz przywróciło mu dawną świetność. Całkowita wartość zadania wynosi 24 685,55 zł w tym:
  • odmulenie stawu: 23 001,00 zł – współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego;
  • zakup i montaż ławki: 950,00 zł – finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego;
  • zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej: 734,55 zł – finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa ŁódzkiegoProjekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trojanowice” – w ramach zadania zakupione zostało wyposażenie w postaci profesjonalnej patelni elektrycznej oraz kosiarki spalinowej z napędem. W miejscowości Trojanowice działa towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice. Doposażenie świetlicy ułatwiło prace członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom przy organizacji różnych lokalnych uroczystości. Zakup kosiarki spalinowej pomaga w utrzymaniu terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 6 540,00 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice” w sołectwie Nadole – projekt obejmował zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę, w którym ma siedzibę oraz, w którym czynnie działa Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu. Zakupiony pawilon ma ogólnodostępny charakter służący społeczności lokalnej, ponieważ jest miejscem organizowania wspólnych spotkań propagujących oraz kultywujących miejscowe obyczaje, miejscem gdzie wspólnie przygotowywane są potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz zebrań wiejskich angażując przy tym oraz integrując lokalną społeczność. Całkowita wartość zadania wynosi 18 000,00 zł.

Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Powstała infrastruktura przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpływa również na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poszczególnych sołectw. Zagospodarowanie tych terenów wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację, co wyraziło się w życiu wsi i gminy.

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Ważna wiadomość! Polski węgiel dla mieszkańców gminy Żarnów

Dodano: piątek, 18 listopada 2022

W ostatnim czasie Wójt Gminy Żarnów podpisał umowę, dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby tzw. zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w Naszej Gminie. Po kilku tygodniach przygotowań oraz przeprowadzonych konsultacjach, które miały na celu zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości węgla, ostatecznie umowa została zawarta z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach.

Kolejnym krokiem będzie realizowanie przez gminę zamówień poszczególnych sortymentów z kilku górnośląskich kopalń w powiatach bieruńsko – lędzińskim i gliwickim, które zgodnie z ofertą złożoną przez Polską Grupą Górniczą S.A. zostały ostatecznie zaakceptowane. Są nimi:

KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach),
KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli)
KWK Sośnica (w Gliwicach)

Jednocześnie przypominamy, iż nadal w Urzędzie Gminy w Żarnowie można składać wnioski na zakup preferencyjny węgla w cenie 2000 zł za tonę. Uprawnieni do zakupu są właściciele tych gospodarstw, którym przysługuje dodatek węglowy lub w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła wskazali paliwo stałe – węgiel.

Mając na uwadze niekorzystne warunki atmosferyczne, niskie temperatury powietrza i zbliżającą się zimę, Gmina Żarnów dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpocząć dostawy węgla dla swoich mieszkańców. Na końcowym etapie jest postępowanie dotyczące dystrybucji węgla, tak aby pierwsze dostawy rozpoczęły się jeszcze w listopadzie 2022 roku.

O wszystkich działaniach gminnego samorządu, dotyczących dostaw węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów, będziemy informować na bieżąco…

Kliknij, aby powiększyć…

Gminna sprzedaż węgla

Urząd Gminy Żarnów

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Serdecznie zapraszamy na kolejną akcja krwiodawstwa w remizie OSP KSRG Żarnów

Dodano: piątek, 18 listopada 2022

W niedzielę, 20 listopada 2022 roku o godz. 9.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie odbędzie się kolejna akcja oddawania krwi. Akcję krwiodawstwa po raz trzeci w tym roku przeprowadzi zespół wyjazdowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Działania krwiodawców są konsekwencją pierwszej i drugiej akcji, które odbyły się w maju i wrześniu b.r. (wcześniej takie akcje odbywały się w Żarnowie nieregularnie i okazjonalnie).

W maju w remizie OSP w Żarnowie do akcji oddawania krwi zgłosiło się aż 39 osób, z których zakwalifikowano 33 osoby. Godnym podkreślenia jest fakt, iż po praz pierwszy zdecydowało się oddać krew aż 20 osób. Wówczas udało się zebrać 14,85 litrów krwi.

Przypominamy, iż ostatnia tego typu akcja odbyła się we wrześniu b.r. Wówczas udało się zebrać niewiele mniej krwi niż za pierwszym razem. Tego dnia chęć oddania krwi zgłosiło 31 osoby, ale lekarz dopuścił do oddania 28 osób. Przypomnijmy, że od jednej osoby można pobrać 0,450 l. krwi, a więc jak łatwo obliczyć udało się zebrać 12,6 litrów krwi.

Akcja oddawania krwi w Żarnowie trwać będzie od 9.30 do 13.30. Informujemy, iż podczas akcji będzie wydawany posiłek, które przygotowały członkinie KGW „Żarnowianie”, którego przewodniczącą jest Barbara Dukat. Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom tej akcji, ze starostą Marcinem Baranowskim na czele. Nad całością czuwają jak zawsze bardzo zaangażowani druhowie OSP KSRG Żarnów. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkim zainteresowanych do remizy OSP w Żarnowie (ul. Szkolna 8).
Mapa Gminy Żarnów


Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Żarnowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dodano: środa, 09 listopada 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! W czwartek, 17 listopada 2022 roku w godz. 9.30 – 12.00 w Domu Kultury w Żarnowie, będziemy gościć specjalistów od pozyskiwania funduszy europejskich dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszej Gminy, w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) to jedna z form działalności punktów. Polega ona na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, poza siedzibą Punktów we współpracy z lokalnymi samorządami i innymi instytucjami.

W celu dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych indywidualnych konsultacji, na naszej stronie zamieszczamy informację o planowanym MPI i jednocześnie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych, dla których zabezpieczone będą materiały informacyjne.

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów…

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat - MPI Żarnów 17.11.2022Mapa Gminy ŻarnówHerb Żarnowa