Miesięczne archiwum: Październik 2022

Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: piątek, 28 października 2022

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Lokalna Grupy Działania – U Źródeł” w Modliszewicach, które odbędzie się w środę, 2 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Żarnowie, ul Opoczyńska 5, godz. 10:00 – 11:30.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji publicznych.

LGD "U Źródeł" w Modliszewicach

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów


Ważna wiadomość dla mieszkańców! Przyjmujemy zgłoszenia na zakup węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 21 października 2022

Uwaga! Obecnie wnioski o zakup preferencyjny węgla składne osobiście przyjmowane są w biurze podawczym – przy wejściu do Urzędu Gminy.


Drodzy Mieszkańcy! Wójt Gminy Żarnów informuje, że samorząd gminny pozytywnie zareagował na apel premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli Rządu RP i podjął decyzję o pośrednictwie w sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Naszej Gminy. Do akcji przywozu, sprzedaży i dystrybucji węgla planujemy zaangażować podmiot gospodarczy, specjalizujący się w sprzedaży węgla, od lat funkcjonujący w Naszej Gminie.

W związku z uchwaloną przez Sejm ustawą, na mocy której gminy mogą prowadzić sprzedaż węgla, Wójt Gminy Żarnów zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Żarnów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy (na druku, znajdującym się poniżej – do pobrania). Pozwoli to do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych, zainteresowanych preferencyjnym zakupem i odpowiednio zaplanować działania w zakresie dystrybucji węgla na terenie Naszej Gminy.

Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) uprawnieni  będą właściciele tych gospodarstw, którym przysługuje dodatek węglowy lub w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła wskazali paliwo stałe (węgiel).

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Żarnów osobiście (w biurze podawczym, znajdującym się przy wejściu), telefonicznie pod nr (44) 75 77 055 lub e-mailem na adres: sekretariat@zarnow.eu

Z uwagi na dużą ilość osób w podeszłym wieku (w tym samotnych i niepełnosprawnych), którzy mogą mieć problemy z dotarciem do Urzędu Gminy, Wójt Gminy Żarnów poprosił sołtysów wszystkich sołectw w Gminie Żarnów o pomoc w przyjmowaniu zgłoszeń od mieszkańców sołectw i przekazywaniu im informacji, dotyczących zakupu węgla kamiennego dla mieszkańców Naszej Gminy.

W załączeniu – wniosek o zakup preferencyjny węgla KLIKNIJ TUTAJ – wersja DOCX.

Kliknij, aby powiększyć…
Mapa Gminy Żarnów


Ważne dla mieszkańców! Dopłaty do wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów szkodliwych (azbestu)

Dodano: czwartek, 20 października 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku rozpocznie nabór wniosków na dopłaty do wymiany dachów w gospodarstwach rolnych (na budynkach służących do produkcji rolniczej) wykonanych z materiałów zawierających azbest. Dotacje będą  finansowane z KPO w ramach działania A1.4.1. – Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Rolnik będzie miał czas na złożenie odpowiednich dokumentów do 15 listopada 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Z dotacji na wymianę dachu zawierającego azbest będą mogły skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

  • są rolnikami, czyli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik lub którym przyznano płatności bezpośrednie za 2021 rok;
  • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku w gospodarstwie rolnym,
    na którym będzie wymieniane pokrycie dachu; 
  • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego;
  • ukończyły 18. rok życia.

Dotacja będzie przyznawana na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest, znajdującego się na budynkach służących do produkcji rolniczej, które zostanie zastąpione nowym, wolnym od azbestu.

 Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Dopłaty do wymiany pokrycia wyniosą 40 złotych za m2 pokrycia dachowego, ale nie więcej niż do 500 m2 powierzchni dachu. Oznacza to, że maksymalnie rolnik otrzyma do 20 tys. zł dotacji na wymianę dachu. Co więcej, będzie można wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 % wartości wsparcia.

Żeby otrzymać taką dotację, rolnik będzie musiał dodatkowo zobowiązać się do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji.

Reasumując, rolnik będzie mógł skorzystać z dopłaty do wymiany pokrycia dachowego, a nie tylko – jak do tej pory – do utylizacji azbestu.

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Mapa Gminy Żarnów


Zapraszamy mieszkańców wsi Nadole na kolejne zebranie wiejskie, dotyczące scalania gruntów

Dodano: czwartek, 20 października 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów, a w szczególności mieszkańcy sołectwa Nadole! Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, działając w współpracy z Wójtem Gminy Żarnów oraz sołtysem wsi Nadole, bardzo serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców sołectwa Nadole w piątek, 21 października 2022 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Żarnowie na kolejne zebranie wiejskie, dotyczące scalania gruntów w sołectwie.

W załączeniu – plakat, który został również przekazany mieszkańcom wsi. Zachęcamy do współpracy i podjęcie właściwych decyzji, dotyczących scalenia gruntów.

Kliknij, aby powiększyć…
Zapraszamy mieszkańców wsi Nadole na kolejne zebranie wiejskie, dotyczące scalania gruntówMapa Gminy Żarnów