Dzienne archiwum: 22 sierpnia 2022

Zapraszamy na XVIII Dni Żarnowa i Gminne Święto Plonów w Żarnowie (27/28 sierpnia 2022 r.)

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Dni Żarnowa

W sobotę, 27 sierpnia i w niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku, odbędą się XVIII Dni Żarnowa i Gminne Święto Plonów `2022.

W sobotę, 27 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Żarnowie odbędzie się kolejna edycja Żarnowskich Spotkań z Historią. Rozpocznie ją skromna uroczystość odsłonięcia niewielkiego monumentu, który stanął obok wejścia do Domu Kultury. Nadano mu nazwę „Orzeł wolności”, a jego wzniesienie upamiętnia prawie 1000-letnią historię Żarnowa. Później odbędzie się główna część wieczoru, który będzie wernisaż malarski „Jestem stąd”, którego głównym bohaterem będzie artysta – malarz zamieszkały w Końskich, rodowity żarnowianin Łukasz Milak – Kalinowski. W żarnowskim Domu Kultury zaprezentuje kilka obrazów, których tematyka wiąże się z Jego miejscem pochodzenia – z prastarym Żarnowem. Jego obrazy nawiązują do bogatej historii naszego Żarnowa, dla artysty – wyjątkowej miejscowości. Podczas wernisażu przewidziano historyczną debatę na temat dziejów Żarnowa.

Na zakończenie sobotniego spotkania nastąpi podsumowanie ważnego wydarzenia, które miało u nas miejsce 29 i 30 lipca 2022 roku, kiedy gościliśmy w Żarnowie ekipę telewizyjną z programu TVP „Było, nie minęło” z redaktorem Adamem Sikorskim na czele, ale także poszukiwaczy historycznych artefaktów i pasjonatów historii ze Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Zostaną zaprezentowane liczne fotografie oraz relacja z ich pobytu na Ziemi Żarnowskiej.

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku o godz. 11.30 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie, odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, która odprawi Proboszcz parafii, ks. kan. Grzegorz Zbroszczyk, Dziekan Dekanatu Żarnowskiego. Podczas Mszy Świętej zostaną poświęcone wieńce dożynkowe, przygotowane przez sołectwa. W niedzielę zaplanowano atrakcyjny blok imprez, które tradycyjnie odbędą się na placu targowym w Żarnowie. Tego dnia zaplanowano liczne akcenty folklorystyczne i artystyczne, będące godną oprawą dożynkową.

W programie zaplanowano występ zespołu ludowego „Kapela spod Diablej Góry” oraz przegląd muzycznych talentów z gminy Żarnów, corocznie gromko oklaskiwane przez rodzimą publiczność. Ze swoim bardzo ciekawym programem zaprezentują się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Klewie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Niemojowicach, a także podopieczni Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie.

Ponadto zaplanowano występ zespołu Archidea, a także muzyczne prezentacje utalentowanych artystów m.in. z Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół EGO, który zaprezentuje energetyczne widowisko, będące połączeniem muzyki disco i tańca nowoczesnego. Mamy nadzieję, że pozytywna energia grupy i charyzma jej wokalisty, porwie tłumy fanów, tak jak to się dzieje na imprezach w całej Polsce. Autorskie piosenki zespołu, dynamiczna muzyka i zapadające w pamięć teksty, trafiają w gusta odbiorców w każdym wieku. Koncert zespołu Ego to nie tylko muzyka, to prawdziwe show, starannie przygotowane pod względem muzycznym i wizualnym. Wierzymy gorąco, iż będzie to muzyczno – taneczny spektakl, co da nam gwarancję udanej imprezy.

Na zakończenie niedzielnego festynu odbędzie się Dyskoteka pod gwiazdami, z udziałem bardzo znanego i powszechnie u nas lubianego zespołu MAREX Marka Jaworskiego.

Dla wszystkich uczestników XVIII Dni Żarnowa przygotowano liczne atrakcje: zabawy i konkursy, wesołe miasteczko, pokaz sprzętu bojowego jednostek OSP, catering i degustację regionalnego jadła, przygotowanego przez kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń z terenu Naszej Gminy. Podczas festynu będzie również okazja podziękować kilku grupom młodych piłkarzy KS Kasztelan Żarnów za awans do wyższych klas rozgrywkowych. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na nasze lokalne święto!

Kliknij, aby powiększyć…

XVIII Dni Żarnowa `2022, plakat

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa

Dni_Zarnowa_2021_ (133) Dni_Zarnowa_2021_ (156)


Podpisano umowę na realizację zadania finansowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 84 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” dla zadania pn.: „Budowa studni kazimierskiej w sołectwie Żarnów”.

W dniu 19.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej dla sołectwa Żarnów w ramach naboru „ Infrastruktura sołecka na plus” dla ww. zadania na kwotę
84 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie „studni kazimierskiej” wraz z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem w parku znajdującym się na P.J Piłsudskiego
w Żarnowie. Planuje się do wykonania konstrukcję typową dla tego typu obiektów, opartą na czterech masywnych, drewnianych słupach i czterospadowym dachem, która będzie pokryta gontem. Wewnątrz obiektu znajdował się będzie zdrój uliczny i miejsca do siedzenia. Planuje się również wykonanie nasadzeń w ilości 50 szt.

Ww. projekt będzie finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 Termin realizacji ww. projektu: 31.12.2022 r.
Inwestycja współfinansowana przez Województwo ŁódzkieMapa Gminy Żarnów

 


Podpisano umowy na realizację zadań dofinansowanych w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Granty SołeckieGmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości łącznej 55 500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Podpisanie czterech umów o dofinansowanie nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2022 roku dla sołectw: Bronów, Budków, Trojanowice oraz Straszowa Wola. Umowa o dofinansowanie dla sołectwa Nadole została podpisana w dniu 6 września 2022 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Żarnów na realizację zadań pn.:

1. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw sołectwie Bronów”- w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury. Stworzenie takiego miejsca pozwoli na spędzanie wolnego czasu w miejscu dostosowanym dla najmłodszych. Przyczyni się to do integracji i spotkań mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi Bronów będą zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu projektu. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Bronów wynosi 12 000,00 zł.

2.Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie”
W ramach zadania sołectwo Budków planuje wykonać prace polegające na przygotowaniu podłoża w budynku gospodarczym, wykonanie wylewki betonowej oraz doposażenie budynku w okna i drzwi wejściowe. Dzięki modernizacji budynku gospodarczego na placu świetlicy wiejskiej stworzone zostanie zaplecze techniczne, które pozwoli na należyte przechowywanie sprzętu tj. kosiarki, narzędzia ręczne, ławki, krzesła, co przyczyni się do zapobiegania zniszczenia sprzętu oraz korozji. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Budków wynosi 12 000,00 zł.

3. Odmulanie stawu obok remizy OSP w Straszowej Woli” – w ramach projektu zostanie wykonane odmulenie, oczyszczenie stawu w centrum miejscowości, ułożenie płyt ażurowych przy stawie od strony drogi, ułożenie kostki brukowej przy figurkach znajdujących się nad stawem, zamontowanie ławek oraz lamp solarnych przy stawie , co poprawi znacząco estetykę wokół stawu oraz przywróci mu dawną świetność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Straszowa Wola wynosi 12 000,00 zł.

4. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trojanowice”- W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie w postaci profesjonalnej patelni elektrycznej oraz kosiarki spalinowej z napędem. W miejscowości Trojanowice działa towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice. Doposażenie świetlicy ułatwi prace członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom przy organizacji różnych lokalnych uroczystości. Zakup kosiarki spalinowej pomoże w utrzymaniu terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Trojanowice wynosi 7 500,00 zł.

5. „Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice” – wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Nadole poprzez zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego z przeznaczeniem na siedzibę i działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nadolu”- projekt obejmuje zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego w którym będzie miało siedzibę oraz będzie mogło czynnie działać Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu. Zakupiona przyczepa domek będzie miała ogólnodostępny charakter służący społeczności lokalnej, ponieważ będzie miejscem organizowania wspólnych spotkań propagujących oraz kultywujących miejscowe obyczaje, miejscem gdzie będzie można wspólnie przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz zebrań wiejskich angażując przy tym oraz integrując lokalną społeczność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Nadole wynosi 12 000,00 zł.

Ww. projekty zostaną sfinansowane bądź współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji ww. projektów: 30.11.2022 r.
Mapa Gminy Żarnów