Miesięczne archiwum: Lipiec 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie „Weekend na Wsi – pełen smaku i atrakcji 2022”

Dodano: środa, 13 lipca 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu pod tytułem „Weekend na Wsi”.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycję i smaczną regionalną kuchnie, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów, ofert atrakcyjnych turystycznie na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

W tegorocznej edycji konkursu udział mogą wziąć w zależności od kategorii: właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, a także wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne. Konkurs „Weekend na Wsi – pełen smaku i atrakcji” został podzielony na 3 kategorie tematyczne:

  • Kategoria I  Weekend pełen atrakcji i smaku – zgłoszenie powinno zawierać minimum 5 zdjęć prezentujących obiekt (jego wygląd zewnętrzny, przestrzeń użytkową przeznaczoną dla gości, estetykę otoczenia obiektu oraz propozycje spędzenia wolnego czasu i dodatkowych atutów w formie atrakcji rekreacyjnych i/lub kulinarnych oferowanych przez właścicieli obiektu turystom
  • Kategoria II Aktywny weekend na wsi – film zgłoszony w ramach tej kategorii powinien prezentować ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu na obszarach wiejskich województwa łódzkiego w oparciu o istniejące zasoby infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi. Propozycja aktywnego spędzenia weekendu na wsi przygotowana przez osoby/podmioty niebędące właścicielami gospodarstw agroturystycznych i podmiotów prowadzących działalność w sektorze turystycznym na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Film powinien być relacją z pobytu uczestnika w miejscach/obiektach/podmiotach/ przedsięwzięciach prezentowanych w nim.
  • Kategoria III Smaczny weekend na wsi – film zgłoszony w ramach tej kategorii powinien prezentować obiekty opierające swoją działalność na tradycji kulinarnej polskiej wsi, bądź funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego szlaki kulinarne. Propozycja smacznego weekendu na wsi przygotowana przez osoby/podmioty niebędące właścicielami gospodarstw agroturystycznych i podmiotów prowadzących działalność w sektorze turystycznym na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. 

W każdej kategorii przyznaje się następujące nagrody:

W kategorii I przyznaje się trzy nagrody finansowe:

I miejsce – 10 000,00 zł brutto;

II miejsce – 8 000,00 zł brutto;

III miejsce – 6 000,00 zł brutto;

oraz dwa wyróżnienia po 2 000,00 zł brutto każde.

W kategorii II przyznaje się trzy nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 3 000,00 zł brutto;

II miejsce – 2 000,00 zł brutto;

III miejsce – 1 000,00 zł brutto.

W kategorii III przyznaje się trzy nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 3 000,00 zł brutto;

II miejsce – 2 000,00 zł brutto;

III miejsce – 1 000,00 zł brutto.

Termin nadsyłania prac mija 5 września 2022 roku. Aby wziąć udział należy przesłać pliki wraz z prawidłowo wypisanym ręcznie formularzem zgłoszeniowym dla każdej z poszczególnych kategorii na chmurę.

Więcej informacji, regulamin konkursowy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: https://lodzkie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-weekend-na-wsi-pelen-smaku-i-atrakcji-2022

Kliknij, aby powiększyć…

Weekend na Wsi 2022


Ważna informacja dla rolników od ARiMR – ruszyła wypłata dopłat do nawozów!

Dodano: środa, 13 lipca 2022

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy.

Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR przekazała na konta bankowe 20 tys. rolników 138 mln zł. Pomoc będzie przekazywana sukcesywnie w lipcu i sierpniu.

Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich.

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów - informacja prasowa


Zapraszamy na Wakacyjny Turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 12 lipca 2022

W niedzielę, 17 lipca 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się kolejne sportowe wydarzenie, bardzo ważne dla licznych u nas miłośników piłki nożnej. Tego dnia na naszym boisku piłkarskim ORLIK `2012 przy ul. Polnej w Żarnowie, odbędzie się kolejny Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Żarnów, współorganizowany przez Zarząd Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów. Jest to coroczna inicjatywa samorządu gminnego i zarządu klubu, ciesząca się niesłabnącą popularnością. Zapisy przed zawodami. Wielkie emocje piłkarskie i wspaniała atmosfera – jak zawsze gwarantowane. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i miłośników piłki nożnej.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Kliknij, aby powiększyć…

Turniej, 17 lipca `2022

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów

Herb KS Kasztelan Żarnów

Orlik Żarnów


O spotkaniu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” i Pikniku Województwa Łódzkiego w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 11 lipca 2022

W minionym okresie, nasz Żarnów był kolejnym przystankiem ogólnowojewódzkiego cyklu spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem” i wielkiej imprezy plenerowej – Pikniku Województwa Łódzkiego w Żarnowie. Spotkania „Porozmawiajmy w Łódzkiem” dzielą się na dwie części. Pierwsza przeznaczona jest dla lokalnych samorządowców, w trakcie której pracownicy samorządu wojewódzkiego omawiają trzy kluczowe tematy – nowości w ofercie UMWŁ, kwestie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego do 2027 roku oraz sposoby pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie naszego województwa. Nie inaczej było dziś w Żarnowie. 

W Domu Kultury w Żarnowie, wicemarszałek Zbigniew Ziemba spotkał się z mieszkańcami Gminy Żarnów, przedstawicielami wszystkich samorządów powiatu opoczyńskiego oraz miejscowych organizacji pozarządowych. Tematami były nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i kwestia pomocy dla obywateli Ukrainy.

Cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem” jest realizowany od 2020 roku. Wraz z wicemarszałkiem przyjechała do Żarnowa grupa ekspertów (najczęściej dyrektorów departamentów UM), którzy informowali o nowościach w ofercie Urzędu Marszałkowskiego i Funduszach Europejskich dla Łódzkiego `2027. Jak poinformował Jacek Kazimierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ, w nowym rozdaniu alokacja dla naszego województwa wyniesie 2,636 mld euro, co jest kwotą o ok. 354 mln euro wyższą od tej, którą samorząd wojewódzki dysponował w kończącej się już unijnej perspektywie.

Zbigniew Ziemba – wicemarszałek województwa łódzkiego wraz z podległymi pod samorząd wojewódzki przedstawicielami instytucji publicznych, przedstawił zagadnienia z powyższych tematów, a zebrani samorządowcy w Domu Kultury w Żarnowie, dowiedzieli się nie tylko o bieżących sprawach, ale także o planach inwestycyjnych, m.in. planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów, czy planach zwiększenia sieci połączeń kolejowych na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko- Kamienna.

Była to także okazja do wręczenia symbolicznych czeków na rozstrzygnięte w ostatnim czasie konkursy organizowane przez samorząd wojewódzki. Symboliczne czeki wręczali: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek oraz Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego w towarzystwie Roberta Telusa – Posła na Sejm RP i Marcina Baranowskiego – Starosty Opoczyńskiego. 

Dla Gminy Żarnów była to doskonała okazja do promocji, z której skorzystał Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, przybliżając historię i osiągnięcia lokalnej społeczności, a także prezentując film promujący Gminę Żarnów. Krzysztof Nawrocki publicznie podpisał także z marszałkiem m.in. umowę na program inwestycyjny, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie ze środków zewnętrznych, dystrybuowanych przez samorząd wojewódzki. Wójt wraz z marszałkiem złożył również podpisy na umowie na odnawialne źródła energii (OZE) w Naszej Gminie, o której wkrótce szerzej napiszemy na naszej stronie.

Ale spotkania organizowane przez UM WŁ to nie tylko poważne ekonomiczne tematy. W tym samym czasie, gdy samorządowcy rozmawiali o finansach, na placu targowym przy ul. Koneckiej w Żarnowie rozkładało się namiotowe miasteczko atrakcji – i to mimo padającego rzęsistego deszczu, niestety…

Osoby, które mimo niesprzyjającej aury przybyły na targowisko, mogły się zapoznać nie tylko z ofertą instytucji, podległych pod samorządy wojewódzki i powiatowy, które przygotowały szereg atrakcji o charakterze edukacyjnym. Budziły one wielkie zainteresowanie, szczególnie u najmłodszych uczestników pikniku. Nie brakło także stoisk wojskowych m.in. 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej czy struktur strzeleckich. Obecne były także miejscowe instytucje, m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie. Na placu targowym w Żarnowie zorganizowano także kilkanaście stoisk Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Żarnów.

Z kolei na scenie wspaniale zaprezentowały się lokalne zespoły dzieci, młodzieży i dorosłych (gromko oklaskiwane przez publiczność), a stoiska miejscowych KGW i stowarzyszeń, rywalizowały o nagrodę za najlepszą potrawę. Ostatecznie pierwsza nagroda przypadła KGW „Pod Diablą Górą” w Klewie. Wręczono również liczne wyróżnienia. Atrakcji było tyle, że z czasem na plac targowy przy ul. Koneckiej, Źródlanej i Targowej w Żarnowie, przybywało coraz więcej osób, a niebo zmieniło swoje plany i przestało deszczem odstraszać chętnych do zabawy.

Gmina Żarnów godnie ugościła samorządowców wojewódzkich, powiatowych i gminnych, udowadniając, że mimo niepogody jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia po dwóch latach covidowej posuchy, która ograniczyła bezpośrednie relacje na linii samorządowcy – mieszkańcy. Teraz wszystko wraca do normy. 

Zachęcamy do oglądania fotorelacji z żarnowskich uroczystości:

  1. Konferencja „Porozmawiajmy w Łódzkiem”
  2. Piknik Województwa Łódzkiego

Kliknij, aby powiększyć…

001 002
003 004
005 006
007 008
009 010
011 012
013 014
015 016
017 018

Źródło zdjęć: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/porozmawiajmy-w-%C5%82%C3%B3dzkiem-w-%C5%BCarnowie