Miesięczne archiwum: Lipiec 2022

Zapraszamy na „OGNISKO z WIZNĄ” na stadionie Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów

Dodano: czwartek, 28 lipca 2022

W piątek, 29 lipca 2022 roku na stadionie Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Będzie nim spotkanie integracyjne regionalistów i pasjonatów historii – „Ognisko z Wizną”. Przypomnijmy, iż Wizna to niewielka miejscowość gminna w powiecie łomżyńskim (województwo podlaskie), znana z bohaterskiej obrony miasteczka przed hitlerowcami w 1939 roku. W okresie współczesnym Wizna została określona prestiżowym mianem „Polskie Termopile”. Przypomnijmy, iż bitwa pod Termopilami to starcie wojsk greckich z perskimi w 480 roku p.n.e. na wąskim przesmyku Termopile w czasie II wojny perskiej. Ten epizod wojenny, utrwalił się jako symbol poświęcenia życia na polu bitwy.

W miejscowości Wizna ma tam swoją siedzibę znane w całej Polsce stowarzyszenie „Wizna 1939”, których członkowie od lat poszukują miejsca pochówku mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

W 1939 roku w okolicy Wizny znajdował się jeden z punktów polskiej linii obronnej opartej o rzekę Narew. Wizna, a raczej położona na wschód od niej przeprawa przez Narew, była niezwykle ważnym punktem strategicznym. Niedaleko rozegrała się bitwa znana jako obrona Wizny. Dowódcą odcinka był kapitan Władysław Raginis. Walki o Wiznę trwały od 7 do 10 września. Punkt oporu w okolicach Wizny jest nazywany Polskimi Termopilami. 720 Polaków odpierało atak liczącego 42 tys. żołnierzy XIX Korpusu Pancernego dowodzonego przez generała Heinza Guderiana. Niedostateczne wsparcie artyleryjskie i nasycenie pozycji własną piechotą i bronią przeciwpancerną pozwoliło Niemcom szturmować poszczególne obiekty i niszczyć je przy użyciu ładunków wybuchowych. Oddziały polskie broniły się z dużym bohaterstwem, opóźniając marsz niemieckiego korpusu. Symbolem oporu stał się dowódca odcinka, który po kapitulacji ostatniego schronu nie opuścił bronionej pozycji, wysadzając się granatem. Polscy żołnierze poddali się dopiero po tym, jak Guderian zagroził rozstrzelaniem jeńców wojennych.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pasjonatów historii i miłośników odkrywania przeszłości naszego regionu. W załączeniu plakaty, promujące spotkanie.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat, Wizna (1)

Plakat, Wizna (2)


O Kasztelanii żarnowskiej na przestrzeni wieków na Konferencji Popularno – Naukowej w Gminie Aleksandrów

Dodano: piątek, 15 lipca 2022

W sobotę, 16 lipca 2022 roku o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Siucicach (gmina Aleksandrów), odbędzie się Konferencja Popularno – Naukowa „Ludzie środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Wójta Gminy Aleksandrów i Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie. Prelegentami będą regionaliści: Piotr Wypych, Krzysztof Nawrocki, Paweł Reising, Konrad Malczyk oraz Barbara i Przemysław Ciszewscy, którzy zaprezentują sylwetki wybitnych osób, które miały znaczący wpływ na rozwój naszej rodzinnej ziemi na przestrzeni wieków. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury plakatu i do czynnego uczestnictwa w konferencji.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat - Konferencja "Ludzie środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków"

Kasztelania Żarnowska

Informacje o Kasztelanii Żarnowskiej


Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 -PGR

Dodano: piątek, 15 lipca 2022

W czwartek, 14 lipca 2022 roku opublikowane zostały wyniki trzeciego naboru wniosków o dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Edycja 3 – PGR. Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Żarnów, która otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 960 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 – PGR na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego Gmina Żarnów planuje przebudować sieć dróg w miejscowości Miedzna Murowana (ulice: Wysoka, Słoneczna oraz Kościelna), a także drogę powiatową relacji Miedzna Murowana –Straszowa Wola – Radwan (granica gminy). Planowana łączna długość dróg do przebudowy wynosi ok. 2 750 m. W ramach zadania planuje się m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; utwardzenie poboczy. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa dróg podwyższy ich standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 40 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które Gmina będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinasowaniu. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Gmina Żarnów otrzymała 1 960 000 zł

Polski Ład, Flaga i Godło


Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie „Weekend na Wsi – pełen smaku i atrakcji 2022”

Dodano: środa, 13 lipca 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu pod tytułem „Weekend na Wsi”.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycję i smaczną regionalną kuchnie, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów, ofert atrakcyjnych turystycznie na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

W tegorocznej edycji konkursu udział mogą wziąć w zależności od kategorii: właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, a także wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne. Konkurs „Weekend na Wsi – pełen smaku i atrakcji” został podzielony na 3 kategorie tematyczne:

  • Kategoria I  Weekend pełen atrakcji i smaku – zgłoszenie powinno zawierać minimum 5 zdjęć prezentujących obiekt (jego wygląd zewnętrzny, przestrzeń użytkową przeznaczoną dla gości, estetykę otoczenia obiektu oraz propozycje spędzenia wolnego czasu i dodatkowych atutów w formie atrakcji rekreacyjnych i/lub kulinarnych oferowanych przez właścicieli obiektu turystom
  • Kategoria II Aktywny weekend na wsi – film zgłoszony w ramach tej kategorii powinien prezentować ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu na obszarach wiejskich województwa łódzkiego w oparciu o istniejące zasoby infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi. Propozycja aktywnego spędzenia weekendu na wsi przygotowana przez osoby/podmioty niebędące właścicielami gospodarstw agroturystycznych i podmiotów prowadzących działalność w sektorze turystycznym na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Film powinien być relacją z pobytu uczestnika w miejscach/obiektach/podmiotach/ przedsięwzięciach prezentowanych w nim.
  • Kategoria III Smaczny weekend na wsi – film zgłoszony w ramach tej kategorii powinien prezentować obiekty opierające swoją działalność na tradycji kulinarnej polskiej wsi, bądź funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego szlaki kulinarne. Propozycja smacznego weekendu na wsi przygotowana przez osoby/podmioty niebędące właścicielami gospodarstw agroturystycznych i podmiotów prowadzących działalność w sektorze turystycznym na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. 

W każdej kategorii przyznaje się następujące nagrody:

W kategorii I przyznaje się trzy nagrody finansowe:

I miejsce – 10 000,00 zł brutto;

II miejsce – 8 000,00 zł brutto;

III miejsce – 6 000,00 zł brutto;

oraz dwa wyróżnienia po 2 000,00 zł brutto każde.

W kategorii II przyznaje się trzy nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 3 000,00 zł brutto;

II miejsce – 2 000,00 zł brutto;

III miejsce – 1 000,00 zł brutto.

W kategorii III przyznaje się trzy nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 3 000,00 zł brutto;

II miejsce – 2 000,00 zł brutto;

III miejsce – 1 000,00 zł brutto.

Termin nadsyłania prac mija 5 września 2022 roku. Aby wziąć udział należy przesłać pliki wraz z prawidłowo wypisanym ręcznie formularzem zgłoszeniowym dla każdej z poszczególnych kategorii na chmurę.

Więcej informacji, regulamin konkursowy oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: https://lodzkie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-weekend-na-wsi-pelen-smaku-i-atrakcji-2022

Kliknij, aby powiększyć…

Weekend na Wsi 2022