Miesięczne archiwum: Lipiec 2022

Podpisano umowę na realizację zadania współfinansowanego w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” w 2022 roku.

Dodano: piątek, 29 lipca 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 90 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus” dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach”.

W dniu 28.07.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach naboru „ Infrastruktura sportowa plus” dla ww. zadania na kwotę 90 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację obiektu sportowego w miejscowości Pilichowice. Przedmiot realizacji obejmował będzie prace polegające na wykonaniu systemu nawadniania wraz z odtworzeniem płyty boiska naturalnego pełnowymiarowego oraz dostawę i montaż bramek stacjonarnych aluminiowych do piłki nożnej wraz z siatkami. Planuje się także dostawę i montaż trybun sportowych zewnętrznych, dostawę i montaż wiaty dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej. W ramach zadania planuje się również modernizację ogrodzenia boiska sportowego, a także wykonanie chodnika (wykonanie podłoża pod trybuny sportowe, wiaty dla zawodników oraz dla opieki medycznej).

Planowane prace modernizacyjne mają na celu poprawę infrastruktury sportowej, co przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żarnów oraz województwa łódzkiego. Modernizacja obiektu sportowego poszerzy możliwości rozwoju fizycznego zawodników, a także  wpłynie na podniesienie aktywności fizycznej lokalnej społeczności.

Ww. inwestycja współfinansowana będzie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji ww. projektu: 30.11.2022 r.

Mapa Gminy Żarnów


Zapraszamy na „OGNISKO z WIZNĄ” na stadionie Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów

Dodano: czwartek, 28 lipca 2022

W piątek, 29 lipca 2022 roku na stadionie Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Będzie nim spotkanie integracyjne regionalistów i pasjonatów historii – „Ognisko z Wizną”. Przypomnijmy, iż Wizna to niewielka miejscowość gminna w powiecie łomżyńskim (województwo podlaskie), znana z bohaterskiej obrony miasteczka przed hitlerowcami w 1939 roku. W okresie współczesnym Wizna została określona prestiżowym mianem „Polskie Termopile”. Przypomnijmy, iż bitwa pod Termopilami to starcie wojsk greckich z perskimi w 480 roku p.n.e. na wąskim przesmyku Termopile w czasie II wojny perskiej. Ten epizod wojenny, utrwalił się jako symbol poświęcenia życia na polu bitwy.

W miejscowości Wizna ma tam swoją siedzibę znane w całej Polsce stowarzyszenie „Wizna 1939”, których członkowie od lat poszukują miejsca pochówku mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

W 1939 roku w okolicy Wizny znajdował się jeden z punktów polskiej linii obronnej opartej o rzekę Narew. Wizna, a raczej położona na wschód od niej przeprawa przez Narew, była niezwykle ważnym punktem strategicznym. Niedaleko rozegrała się bitwa znana jako obrona Wizny. Dowódcą odcinka był kapitan Władysław Raginis. Walki o Wiznę trwały od 7 do 10 września. Punkt oporu w okolicach Wizny jest nazywany Polskimi Termopilami. 720 Polaków odpierało atak liczącego 42 tys. żołnierzy XIX Korpusu Pancernego dowodzonego przez generała Heinza Guderiana. Niedostateczne wsparcie artyleryjskie i nasycenie pozycji własną piechotą i bronią przeciwpancerną pozwoliło Niemcom szturmować poszczególne obiekty i niszczyć je przy użyciu ładunków wybuchowych. Oddziały polskie broniły się z dużym bohaterstwem, opóźniając marsz niemieckiego korpusu. Symbolem oporu stał się dowódca odcinka, który po kapitulacji ostatniego schronu nie opuścił bronionej pozycji, wysadzając się granatem. Polscy żołnierze poddali się dopiero po tym, jak Guderian zagroził rozstrzelaniem jeńców wojennych.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pasjonatów historii i miłośników odkrywania przeszłości naszego regionu. W załączeniu plakaty, promujące spotkanie.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat, Wizna (1)

Plakat, Wizna (2)


O Kasztelanii żarnowskiej na przestrzeni wieków na Konferencji Popularno – Naukowej w Gminie Aleksandrów

Dodano: piątek, 15 lipca 2022

W sobotę, 16 lipca 2022 roku o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Siucicach (gmina Aleksandrów), odbędzie się Konferencja Popularno – Naukowa „Ludzie środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Wójta Gminy Aleksandrów i Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie. Prelegentami będą regionaliści: Piotr Wypych, Krzysztof Nawrocki, Paweł Reising, Konrad Malczyk oraz Barbara i Przemysław Ciszewscy, którzy zaprezentują sylwetki wybitnych osób, które miały znaczący wpływ na rozwój naszej rodzinnej ziemi na przestrzeni wieków. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury plakatu i do czynnego uczestnictwa w konferencji.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat - Konferencja "Ludzie środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków"

Kasztelania Żarnowska

Informacje o Kasztelanii Żarnowskiej


Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 -PGR

Dodano: piątek, 15 lipca 2022

W czwartek, 14 lipca 2022 roku opublikowane zostały wyniki trzeciego naboru wniosków o dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Edycja 3 – PGR. Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Żarnów, która otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 960 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 – PGR na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego Gmina Żarnów planuje przebudować sieć dróg w miejscowości Miedzna Murowana (ulice: Wysoka, Słoneczna oraz Kościelna), a także drogę powiatową relacji Miedzna Murowana –Straszowa Wola – Radwan (granica gminy). Planowana łączna długość dróg do przebudowy wynosi ok. 2 750 m. W ramach zadania planuje się m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; utwardzenie poboczy. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa dróg podwyższy ich standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 40 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które Gmina będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinasowaniu. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Gmina Żarnów otrzymała 1 960 000 zł

Polski Ład, Flaga i Godło