Miesięczne archiwum: Listopad 2021

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

Wójt Gminy Żarnów ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024 z ramienia organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Żarnów, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 10 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Gminy Żarnów,
2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Żarnów,
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do GRDPP”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Żarnów, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów.

Treść zarządzenia (TUTAJ)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata (TUTAJ)
Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów


Mieszkańcy Gminy Żarnów! Zachęcamy do skorzystania z programu profilaktycznego wykrywania nowotworów

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

„Badać się to nie wstyd” – pod takim hasłem tomaszowski szpital onkologiczny realizuje program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Z programu mogą skorzystać m.in. mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, w tym mieszkańcy Naszej Gminy. W ramach programu, oprócz bezpłatnych badań, zaplanowano też warsztaty edukacyjne. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów do zapoznania się z poniższym tekstem.

Program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców kilku powiatów w woj. łódzkim. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego oraz Skierniewic – w wieku 25-65 lat. W sumie, udział w przesiewowych badaniach kolonoskopowych może wziąć 650 osób (325 kobiet i 325 mężczyzn). Program będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku. – Projekt jest realizowany na obszarze tzw. „białych plam” – powiatów o bardzo niskim odsetku zgłaszalności pacjentów do przesiewowych badań kolonoskopowych – informuje tomaszowski NU-MED. – Co ważne – także same badania są wykonywane w lokalizacji wskazanej jako „biała plama”(w Tomaszowie Mazowieckim – Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35). Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej (w szczególności do osób pow. 50 roku życia), które mieszkają, uczą się lub pracują w ww. powiatach.

Oprócz badań przesiewowych w ramach projektu zaplanowane zostały także działania o charakterze edukacyjnymwarsztaty edukacyjne oraz kampanie edukacyjne w lokalnych mediach. – Obecnie problemem jest niski poziom wiedzy na temat rozwoju chorób nowotworowych – mówią specjaliści. – Pacjenci nie mają świadomości, że rak jelita grubego wykryty we wczesnej fazie może nie dawać żadnych objawów, a jego rozwój może zaczynać się np. od polipów diagnozowanych podczas prostego badania kolonoskopowego. Część polipów nigdy nie przekształci się w raka, ale wiadomo, że wykonywanie badań w celu wykrycia i usunięcia polipów bardzo znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy jelita grubego.

Kolonoskopia umożliwia również wykrycie początkowego stadium rozwoju nowotworu złośliwego, co daje szanse na całkowity powrót do zdrowia.

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z 40 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które realizują świadczenia dla grupy osób, do której adresowana jest oferta badań profilaktycznych. Personel medyczny POZ będzie miał możliwość kwalifikowania pacjentów spełniających kryteria udziału w projekcie.

W związku z realizacją projektu, osoby które znajdują się w grupie docelowej (osoby w wieku 25-65 lat, które mieszkają, uczą się lub pracują w powiecie tomaszowskim, opoczyńskim, skierniewickim, Skierniewice) mają zagwarantowany szereg udogodnień w dostępie do badań, tj.:

  • zapewnienie dojazdu na badanie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
  • zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transport publiczny)
  • zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (samochód prywatny)
  • realizacja badania przesiewowego raka jelita grubego ze znieczuleniem miejscowym
  • realizacja badania przesiewowego raka jelita grubego ze znieczuleniem anestezjologicznym

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim oraz Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Dofinansowanie projektu z UE: 733 375 zł. Łączna wartość projektu: 806 375 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku. Informacje o programie: tel. (44) 786 81 49 lub 730 993 874.

Kliknij, aby powiększyć…

NU-MED Tomaszów Mazowiecki


Wyświetl większą mapę


Mieszkańcy Gminy! Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą zatrudnienia

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

Szanowni Państwo! Na prośbę kierownictwa jednego z wiodących przedsiębiorstw z branży ceramicznej w regionie, publikujemy plakat reklamowy, zawierający atrakcyjną ofertę pracy dla mieszkańców Gminy Żarnów. Firma zapewnia bezpłatny dowóz pracowników do pracy. Szczegóły na załączonym plakacie. Prosimy o wnikliwą lekturę i ewentualny kontakt z pracodawcą.

Kliknij, aby powiększyć…

Cersanit


Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” – Spotkanie informacyjne

Dodano: czwartek, 18 listopada 2021

W związku z otwarciem w Urzędzie Gminy Żarnów punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu „Czyste Powietrze”, zapraszamy na drugie spotkanie z potencjalnymi beneficjentami informujące o zasadach programu, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Żarnowie. Spotkanie będzie dotyczyło zasad przyznawania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszkańcy gminy Żarnów mogą uzyskać:

  • informacje o Programie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc dla Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Czyste Powietrze

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9.
Punkt jest czynny od dnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).