Dzienne archiwum: 8 listopada 2021

Mieszkańcy Gminy! Zapraszamy do Gminnego Punktu konsultacyjno–informacyjnego „Czyste Powietrze”!

Dodano: poniedziałek, 08 listopada 2021

W Urzędzie Gminy w Żarnowie jest otwarty punkt konsultacyjno–informacyjny programu „Czyste Powietrze” mający na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotacje na wymianę starych pieców, ocieplenie domów oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Program ,,Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych.

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym lub podwyższonym na:

 • Źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
 • Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • Ocieplenie przegród budowlanych,
 • Stolarkę drzwiową i okienną,
 • Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Najważniejsze warunki programu:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania
 • Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej
 • Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
 • Szybki okres weryfikacji wniosku – do 30 dni

Uwaga: Nabór do programu „Czyste Powietrze” nie dotyczy budynków nowobudowanych i wielorodzinnych.

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9 (na parterze). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów


Zachęcamy do korzystania z usług Lokalnego Punktu Dla Osób Pokrzywdzonych w Opocznie

Dodano: poniedziałek, 08 listopada 2021

Fundusz Sprawiedliwości - logo

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem, treścią plakatu oraz załączonymi materiałami, informującymi o wszystkich aspektach funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości w Polsce. Jeśli Państwo chcielibyście skorzystać z pomocy, świadczonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zachęcamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Dla Osób Pokrzywdzonych w Opocznie.

Sprawiedliwe państwo to takie, które staje w obronie bezbronnych i słabych. Które niesie im skutecznie pomoc, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Nie opuszcza ich w dramatycznych momentach, gdy padli ofiarą przestępstwa albo innego nieszczęścia, lecz ich wspiera. Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa.

Takimi intencjami kierował się Minister Sprawiedliwości, stawiając nowe zadania przed Funduszem Sprawiedliwości, którego jest  dysponentem. Naczelnym celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda. Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw. Te środki – pochodzące z kieszeni ludzi, którzy wyrządzili krzywdę innym – mają czynić dobro. Mają wspomagać pokrzywdzonych wskutek przestępstw i w wypadkach. Mają służyć ich zapobieganiu. Mają ratować ludzi. I to się już dzieje!

Pieniądze od sprawców przestępstw ratują pacjentów już ponad 140 szpitali w całej Polsce, do których trafił sprzęt medyczny wart 48 mln zł. Będą ratować pogrążonych w śpiączce chorych w tworzonej przez fundację Ewy Błaszczyk klinice „Budzik” dla dorosłych, na której budowę Fundusz Sprawiedliwości przeznaczył 37 mln zł. Niosą ratunek w walce z koronawirusem, na którą Fundusz przekazał niebagatelną kwotą 25 mln zł.

Pieniądze od sprawców przestępstw wspierają w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia strażaków ochotników, którzy z Funduszu Sprawiedliwości otrzymali w latach 2017-2020 już prawie 180 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu. Chronią przed wypadkami na drodze dzieci, do których trafiły trzy miliony kamizelek odblaskowych.

Fundusz Sprawiedliwości to także 349 miejsc świadczenia pomocy w całym kraju, tworzących Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, gdzie ofiary przestępstw codziennie otrzymują prawne, psychologiczne i materialne wsparcie. Nigdy wcześniej skala pomocy nie była tak wielka. Korzystają z niej dziesiątki tysięcy osób, których dotknęła tragedia. Zostali pozbawieni przez przestępców środków do życia, stracili zdrowie w wypadku, padli ofiarą przemocy domowej. Pomoc ma moc. Pozwala odzyskać wiarę w życie i stanąć na nogi w najtrudniejszych życiowych momentach.

Wszelkie, niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/o-funduszu/

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat Lokalnego Punktu Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem