Miesięczne archiwum: Listopad 2021

Ważna informacja. Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 29 listopada 2021

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od poniedziałku, 29 listopada 2021 r., wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów.

Od poniedziałku (29 listopada 2021 r.) do odwołania Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów. Pracownicy Urzędu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości internetowej:
– rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci) – 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076,

– rachunek bankowy do wpłat za wodę, ścieki i podatki – 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002.

Urząd Stanu Cywilnego / zgony

Urząd Stanu Cywilnego od poniedziałku, 29 listopada 2021 będzie przyjmować interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (osoby z kartą zgonu). Apelujemy aby w celu rejestracji aktu zgonu obecna była tylko jedna osoba, a nie całe rodziny.

Informacja dotycząca wypłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizacja wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego odbędzie się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłat w biurze podawczym Urzędu Gminy do godz. 12:30.

Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W kolejce po wypłatę świadczenia interesanci proszeni są o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej jednego metra.

Mapa Gminy Żarnów


ARiMR informuje – rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

Dodano: środa, 24 listopada 2021

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

 • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
  • dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
 • czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną:
  • ogrodzenie remizy;
  • zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – tutaj

Źródło: Informacja prasowa ARiMR

Kliknij, aby powiększyć…

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych


Uroczystość 100 rocznicy urodzin mieszkanki Myśliborza – Zofii Unikowskiej z domu Smak

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

Kilka miesięcy temu w Myśliborzu, wsi sołeckiej znajdującej się nieopodal Żarnowa, odbyła się niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Warto o niej wspomnieć i podzielić się z mieszkańcami Naszej Gminy oraz internautami. Był to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz 100 rocznicy urodzin mieszkanki Myśliborza – Zofii Unikowskiej z domu Smak. Jubilatka jest mieszkanką Myśliborza od urodzenia, przyszła na świat w tej miejscowości w dniu 19 czerwca 1921 roku. I właśnie w Myśliborzu do dnia dzisiejszego nadal mieszka – wraz z córką Alicją Leśniewską (była wieloletnią sołtys wsi i aktywną działaczką społeczną, członkinią Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie) oraz zięciem Józefem Leśniewskim.

W związek małżeński wstąpiła w wieku niespełna 24 lat. W dniu 29 kwietnia 1945 roku wyszła za mąż za Bronisława Unikowskiego, również mieszkańca Myśliborza. Niestety, nie dane jej było długo żyć w małżeństwie, bowiem jej mąż zmarł dość wcześnie. W dniu 18 grudnia 1959 roku została wdową, w wieku zaledwie 38 lat.

Życie nie oszczędzało Zofii Unikowskiej, mimo, iż urodziła czworo dzieci, to jednak troje z nich przedwcześnie zmarło. Pani Zofia urodziła syna i trzy córki – Mieczysława (zmarł, gdy miał 9 miesięcy) oraz Alicję (ur. w 1947 roku), Teresę (1950 – 2013) i Janinę (1956 – 1999).

Pani Zofia całe swoje życie poświęciła wychowywaniu dzieci i wnuków oraz ciężkiej pracy na roli – w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Myśliborzu. Musiała intensywnie pracować, by utrzymać swoją rodzinę. Solenizantka doczekała się 9 wnuków, 17 prawnuków i jednej praprawnuczki. Jubilatka jest bardzo pogodną osobą o wyjątkowo ujmującym usposobieniu, a mimo zaawansowanego wieku, jest jeszcze w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Ma bardzo dobrą pamięć, chętnie opowiada o przeszłości i – tak, jak większość starszych ludzi – wspomina czasy swojej młodości.

W uroczystości wziął udział śp. ks. prał Jan Kruk (1935 – 2021), wójt Krzysztof Nawrocki z przedstawicielką Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie – Anną Ściubeł, a także delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie z kierowniczką Marią Witkowską na czele, radną Rady Powiatu Opoczyńskiego. Wśród gości byli również: radny Paweł Borończyk i sołtys Piotr Dorosiński. Wszyscy obecni złożyli Szacownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spokoju, radości i dalszych długich, długich lat życia. Pani Zofii Unikowskiej zostały przekazane listy gratulacyjne, życzenia, kwiaty i upominki, a także specjalny list od premiera Mateusza Morawieckiego, przyznającego Jubilatce specjalną emeryturę dla stulatków.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć…


Zapraszamy wszystkich na XI Żarnowski Rajd z Mikołajem PTTK w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 22 listopada 2021

W sobotę, 4 grudnia 2021 roku o godz. 10.00, jak co roku od 11 lat, odbędzie się XI Żarnowski Rajd z Mikołajem. Jego organizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Żarnów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych (w każdym wieku) do czynnego uczestnictwa w rajdzie. Rozpocznie się on na parkingu przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza (budynek B) przy ul. Polnej 1 o godz. 10.00, a jego zakończenie planowane jest ok. godz. 11.45 pod Domem Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5). Każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy, którego wizerunek publikujemy poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z plakatem.

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Regulamin XI Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem 2021

XI Żarnowski Rajd z Mikołajem - znaczek

Logo PTTK

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów