Miesięczne archiwum: Październik 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: piątek, 29 października 2021

Wójt Gminy Żarnów, jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniach 12-24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m. in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Kliknij, aby powiększyć…

Badanie kontrolne NSP 2021


Nowy dowód osobisty. Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 29 października 2021

Wójt Gminy Żarnów informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) sprawy związane z dowodem osobistym (składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, unieważnienia czy odbioru dokumentu), będą obsługiwane wyłącznie do godz. 11.45.

Od godz. 12.00  Rejestr Dowodów Osobistych będzie niedostępny w związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

8 listopada b.r. od wszystkich osób od 12 roku życia przy składaniu wniosku pobierane będą odciski palców. Tak samo też odciski palców weryfikowane będą podczas odbioru dokumentu, co oznacza, że wniosek o wydanie dowodu osobistego złożyć oraz odebrać dokument będzie można wyłącznie osobiście w Urzędzie Gminy.

Wnioski przez ePUAP składane mogą być wyłącznie dla osób poniżej 12 roku życia. od których odciski palców nie będą pobierane.

Kliknij, aby powiększyć…


Rolniku – unikaj upadków w gospodarstwie rolnym i weź udział w konkursie KRUS

Dodano: czwartek, 28 października 2021

30 lat KRUS + Rola rolnika by upadku unikał

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2020 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Opocznie zgłoszono 53 wypadki przy pracy rolniczej. Ponad 44% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynków i wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również zniszczone albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie i nieoznakowane progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłową konstrukcję i usytuowane drabin. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią lub resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych. 

W trosce o własne dobro, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu i posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę
 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągów schodowych i na podestach
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyleniem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik)
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów
 • dbać o dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który przebiega w formule on-line i dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS może rejestrować się na stronie internetowej:

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl

Po założeniu konta uczestnik uzyska dostęp do testu wiedzy składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnicy, którzy zaznaczą najwięcej poprawnych odpowiedzi, w najkrótszym czasie otrzymają nagrodę w postaci myjki ciśnieniowej o wartości ok. 500 zł. Do wygrania 100 urządzeń. Test można rozwiązywać do 20 listopada 2021 r.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w Placówce Terenowej KRUS w Opocznie. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania. Pracujmy bezpiecznie!

Tomasz Nowicki
dyrektor

Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym


9 500 000,00 zł dofinasowania dla Gminy Żarnów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dodano: środa, 27 października 2021

Polski Ład

W poniedziałek, 25 października 2021 roku opublikowane zostały wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie w wysokości 9 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji na terenie Gminy Żarnów. W/w zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa.

W tym również dniu Wójt Gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki uczestniczył w spotkaniu samorządowców z województwa łódzkiego, podczas którego podsumowano wyniki I pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W spotkaniu wziął udział m.in. Wojewoda Łódzki -Tomasz Bocheński oraz wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego- Paweł Nierada. W trakcie spotkania poruszono m.in. temat finansowania projektów oraz przedstawiono założenia dotyczące kolejnych naborów.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinasowaniu. Strategiczne zadanie inwestycyjne zakłada rozbudowę mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Żarnowie. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Szacowany koszt inwestycji to 10.000.000,00 zł.

Kliknij, aby powiększyć…

Polski Ład - 9 500 000 dla Gminy Żarnów na rozbudowę oczyszczalni ściekówDofinansowanie dla Gminy Żarnów

 

Mapa Gminy Żarnów