Miesięczne archiwum: Wrzesień 2021

Udostępnienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030

Dodano: piątek, 10 września 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Uprzejmie informujemy, o opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030. Projekt przedstawia aktualną diagnoza stanu obecnego gminy jak również określa koncepcje jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 jest najważniejszym dokumentem planistycznym naszego Samorządu, który będzie wyznaczał działania służące długofalowemu rozwojowi gminy. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 to także dokument niezbędny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej. Często warunkiem uzyskania wsparcia przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć/projektów jest ich ujęcie w Strategii.

Naszym celem jest wytyczenie kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

W związku z tym, stosownie do art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021 poz. 1057) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów, pokój nr 18 w dniach od 10.09.2021 roku do 15.10.2021 roku w godz. 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zarnow.eu).
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Obwieszczenie Wójta Gmina Żarnów ws. Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Mieszkańcy Gminy! Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej zaprasza na festyn!

Dodano: piątek, 10 września 2021

W ramach Narodowego Programu Szczepień „#Szczepimy się z KGW” w niedzielę, 12 września 2021 roku w godz. od 11.00 do 20.00 w Miedznej Murowanej, na bardzo funkcjonalnym i okazałym placu przy Wiejskim Domu Kultury przy ul. Opoczyńskiej oraz Głównej, odbędzie się festyn dla mieszkańców. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, kierowane przez Panią Renatę Gwaderę, zgłosiło akcję promocyjną do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przekazało środki finansowe na organizację tego ważnego wydarzenia. Akcję wspiera bardzo zaangażowany sołtys wsi – Marek Wojciechowski, który w 2020 roku w plebiscycie „Dziennik Łódzkiego” został Sołtysem Roku Powiatu Opoczyńskiego, zdobywając 724 głosy!

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej zobowiązało się do zapewnienia możliwości szczepienia dla uczestników przez 5 godzin, na podstawie umowy KGW z punktem szczepień, przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie, a także zorganizowanie minimum trzech atrakcji dla uczestników imprezy.

Zgodnie z zobowiązaniami, w programie festynu przewidziano liczne atrakcje – tzw. strefę gastronomiczną dla wszystkich, pokaz ratownictwa medycznego oraz pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, pokazy rękodzieła ludowego, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, upominki dla osób zaszczepionych w trakcie festynu, a także występ zespołu muzycznego „Marex” Marka Jaworskiego.

Podczas festynu będzie możliwość zaszczepienia się jednorazową szczepionką Johnson&Johnson w godzinach od 11.00 do 16.00.

W Gminie Żarnów jest jeszcze wiele osób, które nie wzięły udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jeśli ktoś miałby ochotę, to może tego obowiązku dokonać również w Wiejskim Domu Kultury w Miedznej Murowanej w godzinach 11.00 – 16.00. Przypominamy, iż spis jest obowiązkowy dla wszystkich.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów.

Kliknij, aby powiększyć…

#szczepimysie

Mapa Gminy Żarnów


Informacja o wprowadzeniu ruchu wahadłowego w miejscowości Solec (DK 74 Sulejów – Paradyż – Grębenice)

Dodano: czwartek, 09 września 2021

Drodzy mieszkańcy! Wójt Gminy Żarnów oraz INTOP Warszawa Sp. z o. o. zawiadamiają, że w dniu 20.09.2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:00, w związku z przebudową wiaduktu kolejowego w km 103,088 linii kolejowej nr 4 CMK, na drogą krajową nr 74 Sulejów – Paradyż – Grębenice od km 21+022 do km 21+111 na dz. ozn. nr ewid. 128, 466/4, 428/4, 428/5, obr. Solec, gm. Paradyż, w obrębie wiaduktu kolejowego planowane jest wyłączenie połowy jezdni przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego w trybie wahadłowym sterowanym  sygnalizacją świetlną w sposób ciągły lub ręcznie w sposób doraźny. Ruch wahadłowy obowiązywać będzie do dnia 11.10.2021 r.

Kliknij, aby powiększyć…

Przebudowa wiaduktu kolejowego w Solcu


Zmarł śp. ksiądz prałat Jan Kruk, wieloletni proboszcz Parafii św. Mikołaja w Żarnowie

Dodano: wtorek, 07 września 2021

Z wielkim bólem i przeogromnym żalem informujemy, iż w dniu 5 września 2021 roku w 86 roku życia i 63 roku kapłaństwa, zmarł

ŚP. ks. Prałat JAN KRUK (1935-2021),

niezmiernie zasłużony duchowny, wieloletni proboszcz Parafii św. Mikołaja w Żarnowie (1986-2010), rezydent żarnowskiej parafii, od 2014 roku Honorowy Obywatel Żarnowa, niezłomny kapłan, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej św. Kazimierza w Radomiu, więziony w latach sześćdziesiątych za działalność opozycyjną, wyróżniony tytułem Kapelana Jego Świątobliwości (prałata) przez Ojca Świętego Franciszka w 2017 roku.

Pozostawił nas wszystkich w głębokim smutku. Msza Święta Pogrzebowa celebrowana będzie w sobotę, 11 września 2021 roku o godz. 11:00 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie, a potem nastąpi złożenie ciała śp. księdza Jana do grobu na cmentarzu parafialnym w Żarnowie.  

Wszystkim mieszkańcom Parafii św. Mikołaja w Żarnowie i Gminy Żarnów, ukochanej przez Dostojnego Księdza Prałata oraz rodzinie i bliskim, składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci tak bliskiej i powszechnie kochanej oraz szanowanej osoby.

Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki wraz z pracownikami urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Bubis wraz z radnymi i sołtysami

Ks. prałat Jan Kruk Ks. prałat Jan Kruk
Ks. prałat Jan Kruk Ks. prałat Jan Kruk