Miesięczne archiwum: Wrzesień 2021

Kolejne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP Gminy Żarnów

Dodano: środa, 22 września 2021

W większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Odbyły się w Paszkowicach, Zdyszewicach, Chełstach, Straszowej Woli, Miedznej Murowanej, Topolicach i w Żarnowie, a ich harmonogram został zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie, w którym uczestniczył komendant PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak. Zebranie w OSP Straszowa Wola odbyło się, ale wówczas nie podjęto żadnych ważnych dla jednostki decyzji i postanowiono zorganizować kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w przyszłości.

Przypomnijmy, iż w każdym roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram najbliższych zebrań jest następujący:
24 września 2021 r. (piątek), godz. 19.30 –
OSP KSRG Skórkowice
26 września 2021 r. (niedziela), godz. 15.30 –
OSP Straszowa Wola

Zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. W zebraniach mogą brać udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…

Kliknij, aby powiększyć…

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Harmonogram wydawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu wrześniu 2021 r.

Dodano: czwartek, 16 września 2021

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że w m-cu wrześniu 2021 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów w ramach Podprogramu 2020, wydawana będzie w następujących terminach:

* w dniach: 22.09.2021 r. (środa), 23.09.2021 r. (czwartek) i 24.09.2021 (piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości: Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice

* zaś w dniach: 27.09.2021 r. (poniedziałek) i  28.09.2021 r. (wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym: Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto w dniach: 29.09.2021 r. (środa), 30.09.2021 r. (czwartek) i 01.10.2021 r. (piątek) pomoc żywnościowa wydawana będzie wszystkim tym osobom (niezależnie od miejscowości), które nie odebrały żywności w terminach podanych powyżej. W tych dniach pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie OSP w Chełstach w godzinach od 8.00 do 13.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Mapa Gminy Żarnów


Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

Dodano: poniedziałek, 13 września 2021

Drodzy Mieszkańcy! Wszystkich uczestników projektu pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”, w ramach którego mają być wymieniane źródła ciepła na piece na ekogroszek, pellet, gaz i pompy ciepła wraz z termomodernizacją informujemy, że drugi przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ze względu na brak oferentów.

Jednocześnie informujemy, że kolejny przetarg został wyznaczony na dzień 15 października 2021 roku. Mamy nadzieję, że tym razem zostaną złożone oferty, która zapewnią jego realizację.

Mapa Gminy Żarnów


Ważne informacje dla uczestników pogrzebu ś.p. ks. prał. Jana Kruka (11 września 2021 r.)

Dodano: piątek, 10 września 2021

Z uwagi na przewidywany przyjazd dużej liczby osób, pragnących uczestniczyć w pogrzebie ś.p. ks. prał. Jana Kruka (1935-2021), podajemy ważne informacje oraz  zalecenia i prosimy o ich przestrzeganie.

  • Po Mszy Świętej będzie zorganizowany kondukt pogrzebowy przez plac Piłsudskiego, ul. Szeroką, pl. 900-lecia i ul. 17-go stycznia, który będzie zabezpieczony przez policję oraz strażaków OSP
  • Parking przy plebanii jest zarezerwowany jedynie dla duchownych i oficjalnych delegacji, biorących udział w pogrzebie
  • Dla uczestników pogrzebu i gości przewidywane są miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia w Żarnowie (ul. Wolności)
  • Miejsca na zaparkowanie samochodów znajdują się na niedawno wybudowanym nowym parkingu na ok. 100 samochodów przy ul. Topolowej (dojazd drogą gminną pomiędzy supermarketami „Lewiatan” i „Dino”)
  • Dla zmotoryzowanych uczestników pogrzebu będzie także dostępny plac targowy w Żarnowie, a brama od strony ul. Źródlanej będzie otwarta
  • Pojazdy można również parkować na placu przed Górą Szwedzką, przy ul. Wolności
  • Wszystkie miejsca parkingowe zostały oznaczone tabliczkami, umieszczonymi w widocznym miejscu
  • Prosimy nie parkować samochodów przy ul. Szkolnej, którą przemieszczać się będą uczestnicy pogrzebu w kondukcie pogrzebowym
  • Prosimy nie wnosić do kościoła wieńców i wiązanek, miejsce dla nich zostało wyznaczone przed świątynią, obok pomnika Jana Pawła II
  • Z uwagi na przewidywane przybycie na pogrzeb dużej liczby osób, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w kościele, a każdy uczestnik pogrzebu powinien mieć maseczkę, z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Ks. prałat Jan KrukKs. prałat Jan Kruk