Dzienne archiwum: 10 września 2021

Ważne informacje dla uczestników pogrzebu ś.p. ks. prał. Jana Kruka (11 września 2021 r.)

Dodano: piątek, 10 września 2021

Z uwagi na przewidywany przyjazd dużej liczby osób, pragnących uczestniczyć w pogrzebie ś.p. ks. prał. Jana Kruka (1935-2021), podajemy ważne informacje oraz  zalecenia i prosimy o ich przestrzeganie.

  • Po Mszy Świętej będzie zorganizowany kondukt pogrzebowy przez plac Piłsudskiego, ul. Szeroką, pl. 900-lecia i ul. 17-go stycznia, który będzie zabezpieczony przez policję oraz strażaków OSP
  • Parking przy plebanii jest zarezerwowany jedynie dla duchownych i oficjalnych delegacji, biorących udział w pogrzebie
  • Dla uczestników pogrzebu i gości przewidywane są miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia w Żarnowie (ul. Wolności)
  • Miejsca na zaparkowanie samochodów znajdują się na niedawno wybudowanym nowym parkingu na ok. 100 samochodów przy ul. Topolowej (dojazd drogą gminną pomiędzy supermarketami „Lewiatan” i „Dino”)
  • Dla zmotoryzowanych uczestników pogrzebu będzie także dostępny plac targowy w Żarnowie, a brama od strony ul. Źródlanej będzie otwarta
  • Pojazdy można również parkować na placu przed Górą Szwedzką, przy ul. Wolności
  • Wszystkie miejsca parkingowe zostały oznaczone tabliczkami, umieszczonymi w widocznym miejscu
  • Prosimy nie parkować samochodów przy ul. Szkolnej, którą przemieszczać się będą uczestnicy pogrzebu w kondukcie pogrzebowym
  • Prosimy nie wnosić do kościoła wieńców i wiązanek, miejsce dla nich zostało wyznaczone przed świątynią, obok pomnika Jana Pawła II
  • Z uwagi na przewidywane przybycie na pogrzeb dużej liczby osób, konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w kościele, a każdy uczestnik pogrzebu powinien mieć maseczkę, z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Ks. prałat Jan KrukKs. prałat Jan Kruk

 

 

 


Udostępnienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030

Dodano: piątek, 10 września 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Uprzejmie informujemy, o opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030. Projekt przedstawia aktualną diagnoza stanu obecnego gminy jak również określa koncepcje jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 jest najważniejszym dokumentem planistycznym naszego Samorządu, który będzie wyznaczał działania służące długofalowemu rozwojowi gminy. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 to także dokument niezbędny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej. Często warunkiem uzyskania wsparcia przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć/projektów jest ich ujęcie w Strategii.

Naszym celem jest wytyczenie kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

W związku z tym, stosownie do art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021 poz. 1057) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów, pokój nr 18 w dniach od 10.09.2021 roku do 15.10.2021 roku w godz. 7:30 – 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zarnow.eu).
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Obwieszczenie Wójta Gmina Żarnów ws. Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 - 2030

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Mieszkańcy Gminy! Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej zaprasza na festyn!

Dodano: piątek, 10 września 2021

W ramach Narodowego Programu Szczepień „#Szczepimy się z KGW” w niedzielę, 12 września 2021 roku w godz. od 11.00 do 20.00 w Miedznej Murowanej, na bardzo funkcjonalnym i okazałym placu przy Wiejskim Domu Kultury przy ul. Opoczyńskiej oraz Głównej, odbędzie się festyn dla mieszkańców. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, kierowane przez Panią Renatę Gwaderę, zgłosiło akcję promocyjną do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przekazało środki finansowe na organizację tego ważnego wydarzenia. Akcję wspiera bardzo zaangażowany sołtys wsi – Marek Wojciechowski, który w 2020 roku w plebiscycie „Dziennik Łódzkiego” został Sołtysem Roku Powiatu Opoczyńskiego, zdobywając 724 głosy!

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej zobowiązało się do zapewnienia możliwości szczepienia dla uczestników przez 5 godzin, na podstawie umowy KGW z punktem szczepień, przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie, a także zorganizowanie minimum trzech atrakcji dla uczestników imprezy.

Zgodnie z zobowiązaniami, w programie festynu przewidziano liczne atrakcje – tzw. strefę gastronomiczną dla wszystkich, pokaz ratownictwa medycznego oraz pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, pokazy rękodzieła ludowego, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, upominki dla osób zaszczepionych w trakcie festynu, a także występ zespołu muzycznego „Marex” Marka Jaworskiego.

Podczas festynu będzie możliwość zaszczepienia się jednorazową szczepionką Johnson&Johnson w godzinach od 11.00 do 16.00.

W Gminie Żarnów jest jeszcze wiele osób, które nie wzięły udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jeśli ktoś miałby ochotę, to może tego obowiązku dokonać również w Wiejskim Domu Kultury w Miedznej Murowanej w godzinach 11.00 – 16.00. Przypominamy, iż spis jest obowiązkowy dla wszystkich.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów.

Kliknij, aby powiększyć…

#szczepimysie

Mapa Gminy Żarnów