Miesięczne archiwum: Wrzesień 2021

Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 r.

Dodano: czwartek, 30 września 2021

Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi na unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 roku

Gmina Żarnów w najbliższym czasie będzie realizowała zadanie pn.: „Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 roku”. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki uzyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie do wysokości 62 996,00 zł, jednak nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania według stawek: dla demontażu 600,00 zł/Mg i dla odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych 350,00 zł/Mg. Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji podpisana została w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi, a Gminą Żarnów.

W ramach w/w zadania zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Żarnów z 75 posesji będących własnością osób prywatnych w ogólnej wysokości ok. 10 870,00 m2 (ok. 163,050 Mg) w tym:

  • demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 1 581,00 m2 (ok. 23,715 Mg);
  • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 9 289,00 m2 ( ok. 139,335 Mg).

Wartość ogólna zadania: 81 635,82 zł

Planowany termin realizacji w/w zadnia: 30.11.2021 r.

Nadrzędnym celem zadania jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
u mieszkańców Gminy Żarnów spowodowanych oddziaływaniem szkodliwych substancji zawartych w wyrobach azbestowych. Sukcesywna likwidacja azbestu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców. Realizacja zadania wpłynie, także na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w Gminie. Aspektem społecznym będzie podniesienie atrakcyjności Gminy, a tym samym poprawa statusu ekonomicznego mieszkańców.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Zapraszamy na VI Rajd Rodzinny wokół Żarnowa (25 września 2021 r.)

Dodano: piątek, 24 września 2021

W sobotę, 25 września 2021 roku na trasie Żarnów – Paszkowice – Kolonia Paszkowice – Bronów – Żarnów odbędzie się kolejna edycja Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa, jak zawsze organizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie, przy współpracy Gminy Żarnów. W załączeniu – regulamin rajdu.

Kliknij, aby powiększyć…

Mapa Gminy Żarnów


Podsumowanie roku turystycznego 2020 w Oddziale PTTK w Żarnowie

Dodano: piątek, 24 września 2021

Ważnym wydarzeniem w O/PTTK Żarnów, było podsumowanie działalności turystyczno – krajoznawczej za 2020 r., które odbyło się 4 września 2021 roku w Domu Kultury w Żarnowie. Wszystkie poprzednie podsumowania odbywały się w styczniu, ale w tym roku było to niemożliwe w związku z panującą pandemią. Po otwarciu uroczystego spotkania przez wójta gminy Żarnów, dr Krzysztofa Nawrockiego i prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, Włodzimierza Szafińskiego wprowadzony został sztandar Oddziału, a w następnym punkcie zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia.

Przybyły na podsumowanie wicekurator Andrzej Krych z Kuratorium Oświaty w Łodzi, wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Joannie Świątek ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie oraz Krzysztofowi Nawrockiemu – wójtowi gminy Żarnów. Srebrne Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Urszula Jędrasik, Magdalena Szołowska, Sabina Kubiszewska, Leszek Kurp, Cezariusz Szulc i Jacek Wojciechowski. Brązowymi Honorowymi Odznakami PTTK wyróżniono: Agnieszkę i Adama Grabowskich oraz Stanisława Gwiazdę. Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” przypadła Beacie Olejniczak, a Brązowe Odznaki otrzymali: Barbara Ciszewska, Jolanta Kantor i Hubert Szulc. Dyplomem PTTK „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa” uhonorowano Krystynę Nawrocką. Wszystkie wyróżnienia PTTK wręczał prezes Oddziału w Żarnowie Włodzimierz Szafiński w towarzystwie wiceprezes Marii Morawskiej. Po wręczeniu wyróżnień działaczom Oddziału PTTK Żarnów, wystąpiła Grażyna Szafińska recytując swój wiersz „Tajemniczy przybysz”. Z dużym zainteresowaniem zgromadzeni obejrzeli też prezentację multimedialną, przygotowaną przez wiceprezes Tatianę Kosylak . Prezentacja ukazywała przekrój wszystkich najważniejszych działań Oddziału, a bardziej szczegółowe informacje znalazły się w broszurze wręczonej wszystkim uczestnikom. Warto podkreślić, że pomimo przeciwności losu w postaci pandemii, członkowie PTTK z O/Żarnów mogli wziąć udział w 44 imprezach turystyczno – krajoznawczych, takich jak: spływy kajakowe, rajdy i wycieczki piesze, spotkania, wycieczka do Teatru Wielkiego w Łodzi czy Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. W ub. roku opracowane zostały zasady regulaminowe zdobywania „Turystyczno – Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów”, która funkcjonuje od 1 stycznia br. Wystąpienia zaproszonych gości: wicekuratora Andrzeja Krycha i wójta gminy Aleksandrów, Pawła Mamrota poprzedziły oficjalne zakończenie tego uroczystego spotkania turystów i krajoznawców z PTTK Żarnów.

Źródło: PTTK Żarnów

Kliknij, aby powiększyć…

Mapa Gminy Żarnów


Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego przed fałszywymi wiadomościami SMS

Dodano: piątek, 24 września 2021

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że w dniu wczorajszym 23 września br. w godzinach wieczornych mieszkańcy województwa łódzkiego zaczęli otrzymywać wiadomość sms od nadawcy „Kwarantanna” zawierający informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny.

Poniżej treść takiego przykładowego sms-a:
„Zostales skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakazenia w Twoim najblizszym otoczeniu. Wiecej informacji na stronie ….. [odnośnik do szkodliwej strony www]”.

Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu.

Tego typu smsy to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.