Dzienne archiwum: 3 sierpnia 2021

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2021

Wójt Gminy Żarnów na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazuje treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOCZNIE

z dnia 29 lipca 2021

uchylające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie Nr 2/2021 z dnia 17 maja 2021.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 tj.) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 2/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu opoczyńskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu opoczyńskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Opocznie
Paweł Śpiewak

Do pobrania:

Mapa Gminy Żarnów


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2021

Drodzy Mieszkańcy! Na prośbę ARiMR przekazujemy:

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proekologiczny konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” ma przede wszystkim na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu.
Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, pragniemy zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze.

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Materiał zdjęciowy zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR. Ze zwycięskich i wyróżnionych prac, po dostarczeniu ich przez uczestników już po finale konkursu do siedziby ARiMR, utworzymy wystawę.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą zostać także  wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
  2. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę.
  3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów. W przypadku nadesłania większej liczby prac (fotografii jednej lub kilku prac z odpadów)  zgłoszenie zostanie odrzucone.
  4. Technika wykonania prac – fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

Kliknij, aby powiększyć…

Uratuj planetę - segreguj odpadyŹródło: Pixabay