Miesięczne archiwum: Lipiec 2021

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ogłoszenie o syrenach alarmowych

Dodano: sobota, 31 lipca 2021

W związku z zarządzeniem nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu, Wójt Gminy Żarnów informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00  na czas 1 minuty na terenie Gminy Żarnów zostaną włączone syreny skonfigurowane w wojewódzkim systemie alarmowania.

Uruchomienie syren alarmowych będzie przeprowadzone w ramach treningu systemu alarmowego zgodnie z § 10 art. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96).

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 


Informacja o drugim terminie przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2021

Dodano: sobota, 31 lipca 2021

Wójt Gminy Żarnów przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Żarnów o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie urzędu.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

  1. W 2021 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2021 r., w dwóch terminach, tj.
    1. od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., oraz zaświadczeniem z Agencji o średniej liczbie jednostek przeliczeniowych bydła.
    2. od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
  2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 44 757 70 55 wew. 28.

Pliki do pobrania:

  1. Wzór wniosku akcyza 2021


Ważna wiadomość! Mobilny punkt szczepień przy kościele św. Mikołaja w Żarnowie

Dodano: sobota, 31 lipca 2021

Drodzy mieszkańcy Gminy Żarnów! W niedzielę, 1 sierpnia od godz. 8.00 do 10.30 będzie możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson na placu przy kościele św. Mikołaja w Żarnowie w mobilnym punkcie szczepień. Zachęcamy wszystkich niezaszczepionych do skorzystania u nas z wyjątkowej okazji zaszczepienia jednodawkową szczepionką. Prosimy o powiadomienie możliwie największej ilości zainteresowanych. Chętnych do przyjęcia szczepionki, prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości.

Kliknij, aby powiększyć…
Baner promujący Narodowy Program Szczepień