Przejdź do treści

Informator telefoniczny Urzędu Gminy


Informator telefoniczny urzędu
/ numeracja i oznaczenie pomieszczeń
w Urzędzie Gminy Żarnów

Telefon do urzędu (44) 75 77 055

 

stanowisko

Numer tel. wewnętrzny

Numer pokoju

piętro

Gospodarka Komunalna

26

4

parter

Woda /kanalizacja

33

5

parter

Odpady komunalne

26

5

parter

Podatki

28

6

parter

Kasa

29

7

parter

Kierownik Referatu POŚK
/Gospodarka przestrzenna

34

8

parter

Centrum informatyczne

23

9

parter

Wójt Gminy Żarnów

12

10

I

Sekretariat

10

11

I

Biuro Rady Gminy Żarnów

– – –

14

I

Obsługa Rady Gminy Żarnów

16

15

I

Inspektor Ochrony Danych

16

15

I

Zastępca Wójta Gminy Żarnów
/Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego

17

16

I

Sprawy kadrowe i organizacyjne

18

17

I

Promocja Gminy /Sport /Turystyka

18

17

I

Kierownik Referatu IGWK
/inwestycje

25

18

I

Inwestycje

21

18

I

Płace

30

19

I

Księgowość

27

20

I

Urząd Stanu Cywilnego

20

21

I

Ewidencja Ludności

22

22

I

Ochrona Środowiska

33

23

I

Oświata

24

24

I

Skarbnik

31

25

I