Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Klewie

Dodano: piątek, 15 czerwca 2018

12 czerwca 2018 r. to szczególny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej w Klewie. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Łukasza w Skórkowicach, którą celebrowali ks. Mirosław Wożniak Proboszcz Parafii oraz ks. Adam Ślusarczyk – Absolwent Szkoły w Klewie. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni Goście m.in. Przedstawiciele Samorządu Gminnego z Wójtem Gminy Żarnów dr Krzysztofem Nawrockim na czele, Wicestarosta Marcin Baranowski, Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, Radni Rady Gminy Żarnów, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie oraz Rodzice.

Dalsza część obchodów miała miejsce w siedzibie szkoły. Po przywitaniu zgromadzonych Gości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy z wizerunkiem patrona. Następnie miały miejsca wystąpienia okolicznościowe.
Ostatnim elementem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie.

Nadanie imienia szkole jest podkreśleniem kierunku jej działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez osobę patrona, jako autorytet i punkt odniesienia w dalszym działaniu.