Szlak romański

01szlakromSzlak roma?ski jest propozycj? ogólnopolskiej trasy turystycznej zwi?zanej z pocz?tkami pa?stwa polskiego oraz Europejskim Dziedzictwem Kulturowym. Ten kulturowo-historyczny szlak obejmuje swoim zasi?giem dwana?cie polskich województw, na terenie których znajduje si? sto kilkadziesi?t zabytków roma?skich lub ich reliktów. Ze wzgl?du na ogromny obszar przebiegu trasy ??cz?cej si? poza granicami kraju z podobnymi szlakami kulturowymi- w Niemczech, Danii, Szwecji, Czechach i na S?owacji, szlak podzielony jest na krótsze regionalne odcinki, które tury?ci lub pielgrzymi mog? zwiedzi? podczas weekendowych wycieczek.
Jako jeden z czterech najwa?niejszych Europejskich Szlaków Kulturowych w regionie Szlak roma?ski jest jednym z priorytetów rozwoju turystyki celowej w oparciu o zabytki Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Szlak istnieje od  2001 r. a w Województwie ?ódzkim  sk?adaj? si? na niego oznakowane zabytki roma?skie w Sulejowie – Podlasztorzu, Tumie, Stro?sku, ?arnowie i Inow?odzu. Dotychczas tablicami z logo szlaku oznakowano oko?o dwudziestu zabytków roma?skich w województwach – wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, ?ódzkim i ?wi?tokrzyskim.   


Napisz do wójta Powiadomienia sms

Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij