Przejdź do treści

Aktualności

Nowe zapisy wprowadzone nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

19/10/2020

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania. Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.: ·         Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, […]

więcej

...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2020 roku

14/10/2020

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty przekazujemy życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej kliknij, aby powiększyć…

więcej

...

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

09/10/2020

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty […]

więcej

...

Komunikat o jakości wody z wodociągu Ruszenice. Woda nadaje się do spożycia

01/10/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Ruszenice w ramach kontroli wewnętrznej producenta – Gmina Żarnów i urzędowej kontroli jakości wody informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Komunikat skierowany do konsumentów wody z miejscowości: Ruszenice, Ruszenice-Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew-Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, […]

więcej

...

Powszechny Spis Rolny – Gminny Punkt Spisowy

30/09/2020

Trwa #PowszechnySpisRolny. Samospis internetowy jest metodą obowiązkową.   Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera. Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).   Spiszmy się, jak na rolników przystało!!!      

więcej

...

Główny Inspektorat Weterynarii udostępnia wzory informacji o łańcuchu żywnościowym

25/09/2020

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony zaktualizowany, przykładowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego. Ponadto na wyżej wskazanej stronie został opublikowany dodatkowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego do stosowania jedynie w odniesieniu do zwierząt, z których pozyskuje się mięso znakowane jako „wolne od GMO” – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U z 2019 r. poz. 1401). Wzory informacji o łańcuchu żywnościowym: KLIKNIJ TUTAJ

więcej

...

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

23/09/2020

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947. Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może […]

więcej

...

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice

18/09/2020

Dotyczy miejscowości: Ruszenice, Ruszenice – Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew – Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Tomaszów, Wierzchowisko, Widuch, Żarnów – bez ul. Piotrkowskiej i Opoczyńskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Ruszenice (monitoringowy punkt poboru – hydrofornia) zaopatrującego w/w miejscowości stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w ilości pozwalającej na warunkową przydatność do spożycia. Woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda […]

więcej

...

Rolniku, spisz się przez Internet! Zobacz, jakie to proste

14/09/2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera. Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) uruchomiony zostanie Gminny […]

więcej

...

Zapraszamy na zebrania wiejskie w związku z planowaniem funduszu sołeckiego w 2021 r.

10/09/2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż w sierpniu 2020 roku rozpoczęły się zebrania w sołectwach. Mają one związek z dalszą kontynuacją zadań w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Podczas zebrań, których terminy są konsultowane z radnymi, sołtysami i członkami rad sołeckich, omawiane są bieżące sprawy sołectwa, analizowane zakończonych i nadal trwających inwestycji i robót komunalnych w Gminie Żarnów i prezentowane plany dalszego rozwoju Gminy Żarnów. Odbywają się również ostateczne konsultacje, dotyczące wydatkowania środków z tzw. funduszu sołeckiego, który został w gminie wprowadzony w 2019 roku, był i jest realizowany w 2020 roku, a będzie kontynuowany w 2021 roku. Pierwsze z zebrań odbyło […]

więcej

...

Ważne dla mieszkańców Gminy Żarnów! Woda z ujęcia w Ruszenicach nadaje się do spożycia

06/09/2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, że zostały przekazane szczegółowe informacje z akredytowanego laboratorium badawczego STS Polska w Pszczynie (woj. śląskie) o wynikach badanie próbek wody z ujęcia wody w Ruszenicach i Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Na podstawie przeprowadzonych kompleksowych badań stwierdzono, że w wodzie nie ma żadnych zanieczyszczeń i nie stwierdzono bakterii grupy coli. O zakończeniu badań natychmiast powiadomiono Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie. Tym samym woda ze wszystkich ujęć w Gminie Żarnów nadaje do spożycia. Za niedogodności i utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy…                                                                             Wójt Gminy Żarnów                                                                            / dr Krzysztof Nawrocki / W załączeniu – dokumentacja pobranych […]

więcej

...

Fotowoltaika `2020. Spotkanie z wykonawcą instalacji na terenie Gminy Żarnów

05/09/2020

Zapraszamy na spotkanie z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów, które odbędzie się w poniedziałek, 7 września 2020 roku o godz. 11.00 lub 15.30 (do wyboru) w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5). Prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych oraz zabranie ze sobą dowodu osobistego. Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych w Gminie Żarnów jest firma Polska Ekologia sp. z o.o. z Raciborza (woj. śląskie), wyłoniona w wyniku przetargu w lipca 2020 roku. W najbliższym czasie rozpocznie się ostateczna realizacja 122 instalacji fotowoltaicznych w gminie, w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, prowadzonego przez Referat Inwestycji […]

więcej

...

Ważne zebranie z sołtysami w Urzędzie Gminy w Żarnowie

05/09/2020

We wtorek, 8 września 2020 roku o godz. 13.30 w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) odbędzie się spotkanie wójta i pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie z sołtysami, podczas którego m.in. ustalony zostanie harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok. Zebrania muszą się odbyć do 30 września 2020 roku. Ponadto nastąpi omówienie zakończonych i nadal trwających inwestycji i robót komunalnych w Gminie Żarnów, realizacji zadań z funduszu sołeckiego we wszystkich sołectwach w 2020 roku, a także bieżących sprawy gminy. W przypadku nieobecności sołtysa danego sołectwa, prosimy o przybycie wskazanego przez niego członka rady sołeckiej. Z uwagi […]

więcej

...

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

02/09/2020

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 10 sztuk […]

więcej

...

Woda z ujęcia w Ruszenicach jedynie do celów socjalno – bytowych

02/09/2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż po otrzymaniu zawiadomienia w dniu 2 września 2020 roku od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, że po badaniach wody z ujęcia wody w Ruszenicach, zaopatrującego znaczną część Gminy Żarnów, stwierdzono obecność niewielkiej ilości bakterii grupy coli. Na podstawie otrzymanych zaleceń, natychmiast przystąpiono do prac na ujęciu wody i sieci wodociągowej, związanych z intensywnym płukaniem i chlorowaniem. Woda z ujęcia w Ruszenicach nadaje się jedynie do celów socjalno – bytowych. W dniu 3 września 2020 roku zostaną pobrane kolejne próbki przez Pracownię Środowiskową Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, których wyniki przedstawimy mieszkańcom gminy, natychmiast po […]

więcej

...

Przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Gminy Żarnów

02/09/2020

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach: 2020-09-15 07:00 – 18:00 – Myślibórz,                                                  Marcinków 39,40,42,43,44,                                                  Pilichowice 65,1273,                                                  Sielec,                                                  Paszkowice 1; 2020-09-16 07:00 – 18:00 – Żarnów                                                 ul. Konecka,                                                 pl. Plac 900-lecia,                                                ul.17 Stycznia,                                                ul. Powstańców Wlkp. 3,7,9,11,15,16,17,973,                                                ul. Targowa 1,2,6,8,                                                ul. Wiatrakowa 8,                                                ul. Źródlana 1,5,7,116,                                                pl. Plac Marszałka J. Piłsudskiego,                                                ul. Strażacka 1-10,                                                ul. Szeroka,                                                ul. Szkolna 2,4,6,8,10,12,                                                ul. Topolowa 1-5,79,                                                ul. Cicha;

więcej

...

„Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów” – dodatkowy nabór

01/09/2020

Gmina Żarnów poszukuje dwóch osób chętnych do udziału w projekcie pn.: „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów” w zakresie wymiany źródła ciepła. W ramach zadania oferujemy wymianę starego pieca na kocioł na biomasę (pellet) 5 klasy energetycznej o mocy 25 kW. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r. Szacowany wkład własny mieszkańca ok. 4 000,00 zł. Więcej informacji pod nr tel. (44) 7577055 w. 21 – Referat Inwestycji.

więcej

...

Harmonogram wydawania żywności w ramach PO PŻ 2014 – 2020

01/09/2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że w dniach: 02 września 2020 r. (środa), 03 września 2020r. (czwartek) i 04 września 2020 r. (piątek), wydawana będzie po raz ostatni pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2019, PO PŻ na lata 2014 – 2020. Pomoc żywnościowa wydawana będzie w remizie OSP w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00. Nie ma podziału na miejscowości.

więcej

...

Ważna informacja! Rozkłady jazdy autobusów od 1 września 2020 roku

31/08/2020

Z uwagi na fakt, iż od 1 września 2020 roku obowiązywać będą zupełnie nowe zasady przywozu i odwozu uczniów ze szkół w Żarnowie i w Klewie, a także pojawi się – od dawna oczekiwana – możliwość korzystania z tańszej niż gdziekolwiek komunikacji gminnej dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, prezentujemy pełne rozkłady autobusów linii nr 14, 15, 16 i 17, które dojeżdżać będą prawie do wszystkich miejscowości Gminy Żarnów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wnikliwej i uważnej lektury rozkładów jazdy. Prosimy o zapoznanie ze szczegółami wszystkich potencjalnych podróżnych (zwłaszcza w starszym i podeszłym wieku), którzy nie korzystają z Internetu. Bardzo serdecznie zapraszamy do […]

więcej

...

Nowe połączenia komunikacyjne na terenie Gminy! Zasady dowozu uczniów do szkół

31/08/2020

Z przyjemnością informujemy mieszkańców Gminy Żarnów, a w szczególności mieszkańców tych miejscowości, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie, że od 1 września do 31 grudnia  2020 r. będą dostępne cztery nowe linie komunikacyjne przebiegające przez większość miejscowości na terenie naszej Gminy. Jednocześnie podkreślamy, iż dowozy i odwozy uczniów do szkół w Żarnowie i w Klewie, będą odbywać się na innych zasadach i nie będą realizowane przez dotychczasowych kierowców gminnych autobusów. 1. Linia nr 14 Żarnów – Żarnów przez Miedzna Murowana, Budków, Zdyszewice (długość linii 36,2 km) I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża […]

więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij