Przejdź do treści

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

                                                Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowówPodpisanie umowy

Zakup koparko-ładowarki

                                                            Termomodernizacja budynku OSP w Żarnowie

 

 

                                           Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.

 

 

Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żarnów
w 2019 r.

 

 

Baner promujący Narodowy Program SzczepieńWięcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie