Przejdź do treści

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

                                                Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowówPodpisanie umowy

                                                            Termomodernizacja budynku OSP w Żarnowie

 

 

                                           Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.

 

 

Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żarnów
w 2019 r.