Przejdź do treści

Kontakt do urzędu

Urząd Gminy Żarnów

ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
powiat opoczyński, województwo łódzkie, kod terytorialny 1007082
Telefon: (+48 44) 75 77 055   Fax: (+48 44) 75 770 57
E-mail: sekretariat@zarnow.eu 

Urząd Gminy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Wójt Gminy Żarnów przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 900 do 1200 i od 1400 do 1700

Adres strony:www.zarnow.eu
Adres BIP:www.bip.zarnow.tensoft.pl
ESP: https://zarnow.eboi.pl
E-mail ESP:zarnow@biuropodawcze.pl

Numer konta bankowego: 6989 7300 0300 8008 0002 5700 02 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddz. w Żarnowie

Urząd Gminy Żarnów NIP/REGON:768-10-03-781 000551361 Gmina Żarnów NIP/REGON:768-171-78-07 590647842