Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: poniedziałek, 11 maja 2020

Ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż konieczne jest ponowne przedłużenie, na terenie Powiatu Opoczyńskiego, realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług do dnia 30 maja 2020 r.

Chętni do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 741 49 08 lub mailowy pod adresem npp@opocznopowiat.pl.

Pod wskazanym numerem będzie można uzyskać informację o numerze telefonu do właściwego radcy prawnego bądź adwokata.

Numery te będą czynne w godzinach urzędowania danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość dostępne na stronie www.bip.opocznopowiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.