Przejdź do treści

Kierownictwo urzędu

dekoracyjna-linia-21693957

Wójt Gminy Żarnów
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

dr Krzysztof Błażej Nawrocki

dekoracyjna-linia-21693957

Zastępca Wójta Gminy Żarnów

 

mgr Elżbieta Przybył

dekoracyjna-linia-21693957

Skarbnik Gminy Żarnów

 

mgr Edyta Belica

dekoracyjna-linia-21693957

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Gminy

 

mgr inż. Gabriel Jasion

dekoracyjna-linia-21693957

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej
i Nieruchomościami Gminy

 

mgr Konrad Zwierzyński

dekoracyjna-linia-21693957

Zastępca Kierownika USC
Inspektor ds. wojskowych i obronnych i obrony cywilnej (samodzielne stanowisko)

 

mgr Adrian Macierzyński

dekoracyjna-linia-21693957