Archiwa kategorii: Aktualności

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: piątek, 12 marca 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat NPS 2021

Plakat NSP 2021 z opisem

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Dodano: środa, 21 kwietnia 2021

Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:

 1. wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 2. kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
 3. polityka społeczna,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. kultura fizyczna i sport,
 6. turystyka i krajoznawstwo,
 7. ochrona środowiska,
 8. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 9. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym naborze stanowią kwotę 500 000 zł.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r.

W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (PDF| DOCX)
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania (PDF | DOCX)

Źródło:
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10807-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja

Trwa Narodowy Spis Powszechny – jak poprawnie się spisać i uchronić przed oszustwem

Dodano: wtorek, 20 kwietnia 2021

Spisy Powszechne, jak i inne powszechne akcje publiczne, zwłaszcza te, realizowane w okresie pandemii, zawsze były i będą pokusą dla oszustów.

Pamiętać należy jednak, że spisy ludności, zgodnie z szeregiem dokumentów międzynarodowych, realizowane są równolegle w bieżącym roku w całej Europie, a i również w wielu krajach na świecie.

Dlatego tak ważne jest PEŁNE informowanie respondentów o warunkach w jakich przeprowadzany jest spis, aktualnych postanowieniach oraz aktualnym etapie realizacji spisu.

Aby być pewnym, że nie padniemy ofiarą oszusta – sugerujemy samospis internetowy – z poziomu strony https://spis.gov.pl. Na ww. stronie możemy także przejrzeć listę pytań oraz zapoznać się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej przed dokonaniem spisu.

Osobom starszym, bądź nieposiadającym Internetu mogą pomóc osoby z rodziny.

Jeżeli seniorzy mieszkają z rodziną, warto pamiętać, że odpowiedzi za całe gospodarstwo domowe może udzielić jeden reprezentant – nie ma wtedy konieczności spisywania się indywidualnie.

Aby samemu dokonać samospisu można także skorzystać ze „spisu na żądanie” pod numerem 22 279 99 99, gdzie należy wybrać opcję „spisz się przez telefon”. Wtedy respondent ma pewność, że  po drugiej stronie słuchawki odezwie się rachmistrz spisowy.

Samospisu można także dokonać w każdym urzędzie miasta/gminy oraz w każdym urzędzie statystycznym.

Gmina Żarnów przygotowała dla mieszkańców nieposiadających komputera lub nie mających dostępu do internetu stanowisko do samospisu internetowego.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować. Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy posługuje się unikatowym numerem tzw. identyfikatorem, na podstawie którego można dokonać jego weryfikacji na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a od maja na stronie https://spis.gov.pl w specjalnej aplikacji służącej weryfikacji rachmistrza.

 

Powrót konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwa Regionów”!

Dodano: poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Drodzy mieszkańcy Gminy Żarnów,

Z przyjemnością informujemy, że po roku przerwy spowodowanej pandemią powraca konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Konkurs zostanie zrealizowany w nowej formule: komisja będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw, a także polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji w załączonym dokumencie:

 1. Bitwa Regionów – informacja KOWR

oraz na stronie internetowej: https://bitwaregionow.pl

Kliknij, aby powiększyć…

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

Dodano: piątek, 16 kwietnia 2021

Tytuł Projektu: ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE PARADYŻ I ŻARNÓW POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Celem głównym projektu jest: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Paradyż i Gminie Żarnów poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła. Główny cel projektu ma doprowadzić do redukcji zanieczyszczeń o 289,35 [t równow. CO2/rok] (63,47%). Grupą docelową projektu są bezpośrednio mieszkańcy Gminy Paradyż i Gminy Żarnów (46 gospodarstw domowych), a pośrednio wszyscy mieszkańcy gmin jak i terenów pobliskich woj. łódzkiego.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne oraz inwestycje zwiększające efektywność́ energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne na terenie gminy Paradyż i Żarnów w budynkach jednorodzinnych, w szczególności instalacji:

– kotłów na gaz ziemny – 13 szt.

– kotłów na gaz płynny – 13 szt.

– kotłów na biomasę (pellet) – 6 szt.

– kotłów na biomasę (piroliza) – 2 szt.

– kotłów na ekogroszek (5 klasy) – 10 szt.

– powietrznych pomp ciepła – 2 szt.

W ramach prac na budynkach w zależności od uwarunkowań energetycznych zaplanowano również pozostałe działania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię (głownie termomodernizacyjne) wynikające z zaleceń oceny energetycznej poszczególnych obiektów.
Pierwszym etapem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu oraz promocję projektu.

PRODUKTY:
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 46 szt.

REZULTATY:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 289,35 ton równoważnika CO2/rok

Wartość Projektu: 1 840 370,17 zł

Wartość dofinansowania: 1 534 714,60 zł

Dokument oryginalny (w formacie PDF):