Archiwa autora: Łukasz Dusza

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi

Dodano: czwartek, 11 marca 2021

Drodzy Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich Gminy Żarnów! Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi, przypadającego 11 marca każdego roku, pragniemy wszystkim sołtysom gminy Żarnów złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys jest dobrym gospodarzem, którego mieszkańcy wsi darzą dużym zaufaniem. Na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać problemy jej mieszkańców.

Z okazji Święta Sołtysów życzymy Wam wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz swojego środowiska. Życzymy również udanej współpracy, pełnej wzajemnego zrozumienia, zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy, a także dużo optymizmu. Aby zdrowie i radość były wiernymi towarzyszami Waszego dnia codziennego. To od Waszego uporu i inicjatyw zależy obraz naszych wsi. Obyście potrafili unieść się ponad podziały i stworzyć w Waszych wioskach jedną rodzinę, którą więcej łączy niż dzieli. Wszystkiego najlepszego…

SOŁTYSI GMINY ŻARNÓW

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Afryka

Iwona Jęcek

Antoniów

Bogumiła Paduszyńska

Bronów

Katarzyna Mądrala

Budków

Wojciech Rolnik

Chełsty

Marek Moskalczyk

Dłużniewice

Paweł Borończyk

Grębenice

Piotr Mizera

Jasion

Joanna Zenka

Klew-Kolonia

Leszek Jasion

Klew

Artur Łącki

Ławki

Jarosław Kowalski

Malków

Ireneusz Głodowski

Marcinków

Anna Bartyzel

Miedzna Murowana

Marek Wojciechowski

Myślibórz

Piotr Dorosiński

Nadole

Jerzy Nowak

Niemojowice

Bożena Pacyniak

Paszkowice

Bożena Wołosz

Pilichowice

Beata Miśkiewicz

Ruszenice

Jolanta Piątek

Sielec

Jacek Baran

Siedlów

Renata Majewska

Skórkowice

Grzegorz Nowacki

Soczówki

Elżbieta Borończyk

Straszowa Wola

Zofia Wilk

Topolice

Franciszek Szczegielniak

Trojanowice

Krzysztof Kaźmierczyk

Wierzchowisko

Tomasz Witkowski

Zdyszewice

Aneta Śpiewak

Żarnów

Krystyna Piątkiewicz

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: czwartek, 18 lutego 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a szczególnie rolników Gmina Żarnów usunęła odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wartość ogólna zadania: 7 233,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie: 7 232,00 zł

Łączna suma odpadów pochodzących z działalności rolniczej, która została zutylizowana to 14,660 Mg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia rozwiązane zostały problemy z utylizacją folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Bezpośrednio został rozwiązany problem z brakiem możliwości usuwania odpadów z działalności rolniczej mieszkańców Gminy Żarnów. Jednocześnie zostały rozwiązane problemy pośrednie tj.: zmniejszeniu uległa ilość śmieci spalanych w domowych piecach, co pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz jakość powietrza na terenie Gminy Żarnów.

 

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie

Dodano: piątek, 12 lutego 2021

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów na podstawie art. 27 ustawy Prawo łowieckie dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu.

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (zobacz obwieszczenie)

Kliknij, aby powiększyć…

 

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Apel dotyczący usuwania śniegu z dachów!

Dodano: wtorek, 09 lutego 2021

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Wójt Gminy Żarnów przypomina o obowiązku regularnego odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Pamiętajmy, że zalegający na dachach śnieg może swoim ciężarem stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji dachów oraz zadaszeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej lub dużej powierzchni dachowej lub o małym kącie nachylenia. Dodatkowo spadające nawisy śnieżne oraz sople zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Warto pamiętać, że oprócz podstawowej kwestii bezpieczeństwa ludzi korzystających z budynków, niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odśnieżania.