Archiwa autora: Jacek Wychowałek

Zmarł ks. prał. Adam Myszkowski, dziekan żarnowski, proboszcz parafii w Paradyżu

Dodano: środa, 17 marca 2021

Ze smutkiem informujemy, że 17 marca 2021 roku, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi zmarł ks. prał. Adam Myszkowski, proboszcz parafii w Wielkiej Woli – Paradyżu i dziekan dekanatu żarnowskiego.

Na początku marca został ciężko pobity. W następstwie odniesionych ran był operowany. Przez dwa tygodnie pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi nie odzyskał przytomności.

Ks. prał. Adam Myszkowski urodził się 18 grudnia 1952 roku w Radoszycach. Pochodzi z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 1971 roku. W czasie formacji seminaryjnej odbył dwa lata obowiązkowej służby wojskowej w kompanii kleryckiej w Szczecinie-Podjuchach. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 1978 roku z rąk Sł. Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Jako wikariusz był duszpasterzem w Brzeźnicy (1978-1980), Jastrzębiu koło Wierzbicy (1980-1988) i w parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach (1988-1992). W 1992 roku został proboszczem parafii w Wielkiej Woli – Paradyżu, zastępując ks. prał. Izydora Papiera oraz kustoszem Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela. Od roku 2000 był dziekanem dekanatu żarnowskiego. W grudniu 2002 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Świętego Bartłomieja w Opocznie, a w 2008 r. otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości (tytuł prałata).

Kliknij, aby powiększyć…

ks. prał. Adam MyszkowskiZdjęcie: www.diecezja.radom.pl

Msza Święta w intencji ks. prał. Adama MyszkowskiegoZdjęcie: Youtube.com Marek Gwadera Transmisja z Mszy Świętej w intencji Księdza Adama Myszkowskiego

Zamknięcie DK nr 74 w miejscowości Solec – Gmina Paradyż w związku z przebudową wiaduktu kolejowego

Dodano: środa, 17 marca 2021

DK nr 74 będzie zamknięta od najbliższego poniedziałku, tj. 22 marca 2021 roku od godz. 10.00 do 29 marca 2021 roku. Droga będzie nieprzejezdna od Sulejowa do Żarnowa z powodu przebudowy kolejnego wiaduktu na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wykonawca (INTOP Warszawa) wyznaczył na ten czas trasę objazdu.

Wyznaczone objazdy:
Z Sulejowa w kierunku Kielc i Końskich: DK nr 12 do Opoczna, obwodnicą do DW nr 713 i dalej DW nr 726 do Żarnowa, gdzie nastąpi powrót na DK nr 74 w kierunku Kielc lub DW nr 746 w kierunku Końskich. W przeciwnym kierunku obowiązuje analogiczna trasa przejazdu.

Główny specjalista ds. komunikacji w GDDKiA informuje, że od wtorku 30 marca prace prowadzone będą pod ruchem przy zwężeniu jezdni do 3,1 metra. Dzięki temu będzie możliwe utrzymanie ruchu dwukierunkowego. Sytuacja potrwa do 12 maja, gdy na kolejnym etapie robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy i taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez kolejne 5 dni.

Zakończenie prac planowane jest na grudzień bieżącego roku. Do tego czasu należy spodziewać się trzykrotnego całkowitego zamknięcia trasy na okres od 8-9 dni. Zgodnie z harmonogramem ma to nastąpić: w maju, lipcu i wrześniu. W pozostałym czasie na trasie prowadzony będzie ruch dwukierunkowy (przy wprowadzonych zwężeniach) lub wahadłowy.

Do czasu zakończenia prac, wykonawca planuje:

 • 33 dni całkowitego zamknięcia drogi,
 • 17 dni z obowiązującym ruchem wahadłowym,
 • 215 dni z ruchem dwukierunkowym przy zwężonej jezdni

Kliknij, aby powiększyć…

DK74 – Mapy Google - wiadukt Solec 1

DK74 – Mapy Google - wiadukt Solec 2

Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ w Modliszewicach ogłasza nabory wniosków

Dodano: poniedziałek, 15 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów (wszystkie w powiecie opoczyńskim), Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (wszystkie gminy  w powiecie koneckim), Bliżyn (powiat skarżyski) ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/RD o przyznanie pomocy w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji pod linkiem: 
http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

– nabór wniosków nr 2/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego

Więcej informacji pod linkiem: 
http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/726-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-g

– nabór wniosków nr 3/2021/G o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.1.7 Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

Więcej informacji pod linkiem: 
http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/727-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2021-g

Kliknij, aby powiększyć…

 

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: piątek, 12 marca 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat NPS 2021

Plakat NSP 2021 z opisem