Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 03 marca 2014

Na terenie Gminy Żarnów funkcjonuje wiele stowarzyszeń mieszkańców. Pełnią one ważną rolę społeczną. Wraz z sołtysami, radami sołeckimi i kierownictwem jednostek OSP, wspierają one gminny samorząd w realizacji wielu zadań. Oto ich spis (wraz z danymi personalnymi statutowych władz):

Stowarzyszenie Straszowanki w Straszowej Woli (prezes – Krystyna Świątek, wiceprezes – Jadwiga Cisowska, członkinie zarządu: Agnieszka Słowicka, Wioleta Snochowska, Zofia Wilk; komisja rewizyjna: Barbara Wojdała, Katarzyna Dolot, Marta Wójcik); Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 plus w Skórkowicach (prezes – Krystyna Zdun, wiceprezes – Grażyna Gralec, członkinie zarządu – Marianna Potocka, Teresa Kaczmarek, Lucyna Łakomska, komisja rewizyjna: Zofia Kaczmarek, Teresa Jasion, Elżbieta Szymczyk); Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Znad Czarnej w Zdyszewicach (prezes – Marzena Pacyniak, wiceprezes – Aneta Śpiewak, członkinie zarządu – Beata Marcinkiewicz, Anna Olesińska, Bernadeta Gąsiorowska; komisja rewizyjna: Barbara Szczegielniak, Danuta Jaworska, Grażyna Brzeska); Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice w Trojanowicach (prezes – Sylwia Biegała, wiceprezes – Jolanta Baranowska, członkowie zarządu – Anna Łabuzińska, Elżbieta Twardowska, Jadwiga Smyk, Krzysztof Smak, Marcin Baranowski; komisja rewizyjna: Henryk Ciach, Jadwiga Michalczyk, Anna Brzeska); Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki w Soczówkach (prezes – Katarzyna Szmelter, wiceprezes – Dorota Malkowska, członkinie zarządu – Dorota Szmelter, Elżbieta Borończyk, Teresa Zięba; komisja rewizyjna: Magdalena Zięba, Małgorzata Górska, Anna Lichota); Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków w Malkowie (prezes – Ewa Głodowska, wiceprezes – Marianna Trojanowska, członkowie zarządu – Mirosław Gierczak, Teresa Usińska, Genowefa Prasał; komisja rewizyjna: Ireneusz Głodowski, Alina Fornalczyk, Agnieszka Gierczak); Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie (prezes – Elżbieta Bakalarz, wiceprezes – Emilia Zelga, członkowie zarządu – Elżbieta Białecka, Sylweryneusz Dylewski, Marcin Baranowski; komisja rewizyjna: Małgorzata Ciszek, Elżbieta Gorycza, Monika Szeląg); Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury w Miedznej Murowanej (prezes – Genowefa Czajkowska, wiceprezes – Renata Cisowska, członkowie zarządu – Renata Gwadera, Aneta Baran, Ewelina Skrzypek; komisja rewizyjna: Anna Galant, Aleksandra Karasińska, Renata Gwadera); Klub Sportowy Kasztelan Żarnów (prezes – Adam Kmiecik, wiceprezes – Waldemar Nowakowski, członkowie zarządu – Konrad Zwierzyński, Franciszek Brzozowicz, Krzysztof Stańczyk, Wiesław Rataj, Marcin Sieroń, Marek Sieroń, Maria Morawska; komisja rewizyjna: Paweł Głuszek, Karol Brzozowicz, Michał Lorek; Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Żarnowie (prezes – Włodzimierz Szafiński, wiceprezes – Maria Morawska, członkowie zarządu – Zdzisława Kowalska, Tatiana Kosylak, Krystyna Nojek, Barbara Dukat, Grażyna Szafińska, Małgorzata Podlewska, Leszek Kurp; komisja rewizyjna – Małgorzata Meusiak; Elżbieta Dziuba, Ewa Borończyk, Urszula Jędrasik, Stefan Grabski; Sąd Koleżeński – Jadwiga Kozak, Danuta Głowa; Waldemar Pasula, Elżbieta Ciszek, Grażyna Smak. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Międzygminny w Żarnowie (prezes – Urszula Matyjaśkiewicz, wiceprezes – Ewa Kubała, członkowie zarządu – Danuta Głowa, Adam Bociek, Barbara Kowalska, Joanna Grodzicka, Sławomir Kmiecik, Anna Stańczyk, Bernarda Kusiak; komisja rewizyjna – Eliza Nawrocka, Joanna Burakowska, Małgorzata Juźwik; Klub Aktywnego Seniora w Żarnowie (prezes – Urszula Aleksandrowicz, członkowie zarządu – Urszula Jędrasik, Elżbieta Bakalarz; komisja rewizyjna: Elżbieta Dziuba, Janina Szczegielniak, Jadwiga Kozak); Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie (prezes – Tatiana Kosylak, wiceprezes – Magdalena Polak, członkowie zarządu – Irena Piekutowska, Monika Brzozowicz, Bogusława Wiaderna; komisja rewizyjna – Barbara Kornecka, Barbara Piekutowska, Urszula Jędrasik; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Opoczno, Sekcja Trojanowice (prezes – Jacek Świąder, sekretarz – Piotr Kumor, skarbnik – Witold Twardowski); Rejonowe Koło Pszczelarzy w Żarnowie (prezes – Jan Marcinkiewicz, sekretarz – Józef Biniek, skarbnik – Paweł Borończyk; komisja rewizyjna – Roman Wiaderny, Stanisław Kantor); Fundacja Aktywni Społecznie w Bronowie (prezes – Anna Agatowska, wiceprezes – Sylwia Kamińska); Stowarzyszenie PROREW w Kielcach (prezes – Marcin Agatowski, wiceprezes – Renata Miszczuk).

Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Żarnów jest bardzo duża. Niniejsze zestawienie uzupełniają dane personalne rad sołeckich 30 sołectw w gminie (zamieszczone na stronie internetowej gminy i w nr 17 NICOLAUSA), a także składy zarządów i komisji rewizyjnych jednostek OSP (o czym również na stronie gminy). W najbliższym czasie powstaną kolejne stowarzyszenia w kilku miejscowościach gminy, o których wkrótce napiszemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy mieszkańców Gminy Żarnów do aktywności…