Dzienne archiwum: 12 lutego 2021

Harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 12 lutego 2021

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że od dnia 15.02.2021 r. będą wydawane artykuły spożywcze w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, którym wydane zostały skierowania do otrzymania w/w pomocy, prosimy o zgłaszanie się po pomoc żywnościową według poniżej przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gm. Żarnów w miesiącu lutym 2021:

  • w dniach: 15.02.2021 r., 16.02.2021 r., 22.02.2021 r. i 23.02.2021 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości: Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka
  • z kolei w dniach: 17.02.2021 r., 18.02.2021 r., 19.02.2021 r., 24.02.2021 r., 25.02.2021 r. i 26.02.2021 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym: Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

Żywność wydawana będzie w w/w dniach w Remizie OSP w Chełstach w godz. od 9.00 do 14.00.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie odległości.

Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu oraz na tablicy ogłoszeń GOPS, Urzędu Gminy w Żarnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach.

 

Zebranie wiejskie – zmiana sołtysa w sołectwie Dłużniewice

Dodano: piątek, 12 lutego 2021

W związku z rezygnacją sołtysa sołectwa Dłużniewice, Wójt Gminy Żarnów wyznaczył termin wyborów, które odbędą się w piątek, 19 lutego 2021 roku o godz. 14.00. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Dłużniewic do czynnego uczestnictwa w zebraniu wiejskim.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa Sołectwa Dłużniewice, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w tym samym dniu po upływie 15 minut od godziny zebrania, zwołanego w pierwszym terminie.

Kliknij, aby powiększyć…

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie

Dodano: piątek, 12 lutego 2021

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów na podstawie art. 27 ustawy Prawo łowieckie dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu.

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (zobacz obwieszczenie)

Kliknij, aby powiększyć…