Dzienne archiwum: 9 lutego 2021

Kolejny nabór wniosków na montaż kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła!

Dodano: wtorek, 09 lutego 2021

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Informujemy, że Gmina Żarnów w kwietniu 2021 r. zamierza wystąpić z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na montaż kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszej Gminy.

Według posiadanych przez nas informacji, orientacyjny udział osób fizycznych w składanym wniosku wynosić będzie około 15% wartości inwestycji netto + należny podatek VAT od całości instalacji. Koszty te mogą ulec zmianie.

Ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oraz krótki okres składania wniosków o dofinansowanie, osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości wykonania instalacji, prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która została umieszczona jako załącznik do ogłoszenia bądź pobrać ją w Urzędzie Gminy w Żarnowie (pokój nr 18).

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wcześniej złożone ankiety nie zostaną zmodyfikowane lub wycofane, wezmą udział w projekcie w dotychczasowej formie.

Zgłoszenia osób chętnych będą przyjmowane do 5 marca 2021 r. (piątek) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędy Gminy – p. Gabriel Jasion, tel. (44) 75-77-055 wewn. 25 lub p. Mariola Jędrasik lub p. Sylwia Kupisińska, tel. (44) 75-77-055 wewn. 21.

Po w/w określonym terminie, ankiety zgłoszeniowe będą przyjmowane do uwzględnienia w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie na OZE, jeżeli zostanie on ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Warunkiem udziału w projekcie jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja OZE.

Budynki pokryte azbestem (eternitem) nie będą mogły mieć zamontowanej instalacji OZE. W takim przypadku możliwy jest montaż instalacji na gruncie.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ankieta na montaż instalacji OZE 2021

Kliknij, aby powiększyć…

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Apel dotyczący usuwania śniegu z dachów!

Dodano: wtorek, 09 lutego 2021

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Wójt Gminy Żarnów przypomina o obowiązku regularnego odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Pamiętajmy, że zalegający na dachach śnieg może swoim ciężarem stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji dachów oraz zadaszeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej lub dużej powierzchni dachowej lub o małym kącie nachylenia. Dodatkowo spadające nawisy śnieżne oraz sople zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Warto pamiętać, że oprócz podstawowej kwestii bezpieczeństwa ludzi korzystających z budynków, niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odśnieżania.