Dzienne archiwum: 29 stycznia 2021

Bank Żywności znowu w Żarnowie! Kolejna pomoc dla potrzebujących

Dodano: piątek, 29 stycznia 2021

Wójt Gminy Żarnów informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku 01.02.2021 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2020.

Podprogram 2020 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:
– groszek z marchewką 3,20 kg
– koncentrat pomidorowy 1,12 kg
– buraczki wiórki 1,40 kg
– powidła śliwkowe 1,50 kg
– mus jabłkowy 1,44 kg
– fasolka po bretońsku 1,50 kg

2) Artykuły skrobiowe:
– makaron jajeczny świderki 5,00 kg
– płatki owsiane 1,00 kg
– ryż biały 2,00 kg
– kasza jęczmienna 1,50 kg
– herbatniki maślane 0,40 kg

3) Artykuły mleczne:
– mleko UHT 7 l
– ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg

4) Artykuły mięsne:
– szynka drobiowa 2,40 kg
– szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
– pasztet drobiowy 0,32 kg
– filet z makreli w oleju 1,19 kg

5) Cukier:
– cukier biały 4 kg
– miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze:
– olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu lutym przedstawiają dochody z m-ca stycznia 2021r.).

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.

Informacja o naborze kandydatów na Rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Dodano: piątek, 29 stycznia 2021

Dnia 29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.), Wójt Gminy Żarnów – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Żarnów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze Rachmistrzów NSP 2021 Gmina Żarnów
  2. Formularz do pobrania – oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Aktualizacja 09.02.2021 r

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat o naborze