Dzienne archiwum: 2 września 2020

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Dodano: środa, 02 września 2020

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
  • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
  • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Woda z ujęcia w Ruszenicach jedynie do celów socjalno – bytowych

Dodano: środa, 02 września 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż po otrzymaniu zawiadomienia w dniu 2 września 2020 roku od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, że po badaniach wody z ujęcia wody w Ruszenicach, zaopatrującego znaczną część Gminy Żarnów, stwierdzono obecność niewielkiej ilości bakterii grupy coli. Na podstawie otrzymanych zaleceń, natychmiast przystąpiono do prac na ujęciu wody i sieci wodociągowej, związanych z intensywnym płukaniem i chlorowaniem. Woda z ujęcia w Ruszenicach nadaje się jedynie do celów socjalno – bytowych. W dniu 3 września 2020 roku zostaną pobrane kolejne próbki przez Pracownię Środowiskową Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, których wyniki przedstawimy mieszkańcom gminy, natychmiast po otrzymaniu.

Powyższa informacja nie dotyczy mieszkańców północnej części Żarnowa (ul. Opoczyńska i Piotrkowska), Budkowa, Trojanowic, Topolic, Miedznej Murowanej, Straszowej Woli, Niemojowic i Nadola – którzy są zaopatrywani w wodę z ujęcia w Straszowej Woli. Za niedogodności i utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy…

 

                                                                            Wójt Gminy Żarnów
                                                                            / dr Krzysztof Nawrocki /

 

W załączeniu – komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 września 2020 roku.

kliknij, aby powiększyć…

Przerwy w dostawie prądu w miejscowościach Gminy Żarnów

Dodano: środa, 02 września 2020

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2020-09-15 07:00 – 18:00Myślibórz,
                                                
Marcinków 39,40,42,43,44,
                                                 Pilichowice 65,1273,
                                                 Sielec,
                                                 Paszkowice 1
;

2020-09-16 07:00 – 18:00 Żarnów
                                                ul. Konecka,

                                                pl. Plac 900-lecia,
                                                ul.17 Stycznia,
                                                ul. Powstańców Wlkp. 3,7,9,11,15,16,17,973,
                                                ul. Targowa 1,2,6,8,
                                                ul. Wiatrakowa 8,
                                                ul. Źródlana 1,5,7,116,
                                                pl. Plac Marszałka J. Piłsudskiego,
                                                ul. Strażacka 1-10,
                                                ul. Szeroka,
                                                ul. Szkolna 2,4,6,8,10,12,
                                                ul. Topolowa 1-5,79,
                                                ul. Cicha;