Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Powszechny Spis Rolny – Gminny Punkt Spisowy

Dodano: środa, 30 września 2020
Trwa #PowszechnySpisRolny. Samospis internetowy jest metodą obowiązkową.
 
Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera. Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).
 
Spiszmy się, jak na rolników przystało!!!
 

 

 

Główny Inspektorat Weterynarii udostępnia wzory informacji o łańcuchu żywnościowym

Dodano: piątek, 25 września 2020

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony zaktualizowany, przykładowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego.

Ponadto na wyżej wskazanej stronie został opublikowany dodatkowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego do stosowania jedynie w odniesieniu do zwierząt, z których pozyskuje się mięso znakowane jako „wolne od GMO” – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U z 2019 r. poz. 1401).

Wzory informacji o łańcuchu żywnościowym: KLIKNIJ TUTAJ

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Dodano: środa, 23 września 2020

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

  • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy –
    od 5 100 zł;
  • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcyod 1 000 zł;
  • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnikaod 4 500 zł;
  • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcyod 1 800 zł;
  • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcyod 1 000 zł;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta od 2 200 zł, gęsi od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;
  • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) od 8 600 zł;
  • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice

Dodano: piątek, 18 września 2020

Dotyczy miejscowości: Ruszenice, Ruszenice – Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew – Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Tomaszów, Wierzchowisko, Widuch, Żarnów – bez ul. Piotrkowskiej i Opoczyńskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Ruszenice (monitoringowy punkt poboru – hydrofornia) zaopatrującego w/w miejscowości stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml w ilości pozwalającej na warunkową przydatność do spożycia. Woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga! Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania bezpośrednio pobrana z kranu może być używana do codziennego mycia i kąpieli, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.         

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Źródło:  http://www.psse.opoczno.pl/indexn.php