Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

Próba syren w dniu 1 sierpnia br. z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Dodano: piątek, 31 lipca 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, że w związku z obchodami 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe przez okres jednej minuty. Dźwięk syren o symbolicznej godzinie „W” to hołd składany Powstańcom, uczestnikom i ofiarom największego polskiego niepodległościowego zrywu w II wojnie światowej.

Dołączenia do grona 150 produktów tradycyjnych promujących region łódzki

Dodano: czwartek, 30 lipca 2020

Województwo Łódzkie może się poszczycić 150 produktami wysokiej jakości wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody oraz gotowe dania i potrawy.

Charakteryzują się one nie tylko wysoką jakością i wyjątkowością ale posiadają minimum 25-letnią tradycję wytwarzania, są związane z kulturą, historią województwa łódzkiego oraz są wytwarzane na terenie regionu łódzkiego.

kliknij, aby powiększyć…

Całodobowa infolinia ZUS dotycząca Bonu Turystycznego

Dodano: środa, 29 lipca 2020

W piątek 24 lipca o 8:00 rano Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię dotyczącą bonu turystycznego.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 11 22 111.

Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy mieć profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli „Ogólny”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

‚ Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).” – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. łódzkiego

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Łodzi zaprasza również na dyżur telefoniczny na temat: Platformy Usług Elektronicznych ZUS – czyli co trzeba zrobić, aby zarejestrować profil na PUE i skorzystać między innymi z Polskiego Bonu Turystycznego.

Do udziału w dyżurze zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w tym osoby uprawnione do bonu oraz podmioty, które świadczą usługi turystyczne. Dyżur odbędzie się 30 lipca, w godzinach od 10:00-13:00, pod numerem telefonu: 43 824 73 20.

Informacja o drugim terminie przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020

Dodano: wtorek, 28 lipca 2020

Wójt Gminy Żarnów przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Żarnów o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

– 1 – 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie urzędu.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku:

1. W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., oraz zaświadczeniem z Agencji o średniej liczbie jednostek przeliczeniowych bydła.

b) od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 44 75 77 055 wew. 28.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku akcyza 2020