Dzienne archiwum: 2 czerwca 2020

Pismo informacyjne Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno

Dodano: wtorek, 02 czerwca 2020

W związku z obowiązkami pracowników Nadleśnictwa Opoczno, wynikającymi z zawartych ze Starostwami Powiatowymi w Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim porozumieniami w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 16.03.2020 wprowadzającego zasady przyjmowania wniosków właścicieli lasów i zasad lustracji, ewidencjonowania i cechowania drewna, Nadleśnictwo Opoczno informuje, że od dnia 1.06.2020 r. możliwe jest składanie wniosków drogą tradycyjną bezpośrednio u właściwych terytorialnie leśniczych.

Jednocześnie, w kontaktach bezpośrednich zaleca się przestrzegać i stosować obowiązujące wytyczne sanitarne dotyczące urzędów i instytucji.

Zobowiązuję właściwych pracowników Nadleśnictwa do umieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Opoczno oraz na tablicach ogłoszeń leśnictw kopii niniejszego pisma.

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       / mgr inż. Dawid Kosylak /

kliknij, aby powiększyć…

Kasa Urzędu Gminy Żarnów od 2 czerwca 2020 roku (wtorek) czynna od 8.00 do 13.00

Dodano: wtorek, 02 czerwca 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, że od dnia 2 czerwca 2020 roku (wtorek) Kasa Urzędu Gminy w Żarnowie będzie czynna we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w Urzędzie. Do budynku może wejść maksymalnie jedna osoba.