Dzienne archiwum: 27 maja 2020

Dzień Samorządu Terytorialnego – Gmina Żarnów

Dodano: środa, 27 maja 2020

27 maja, w rocznicę w pełni demokratycznych wyborów samorządowych roku 1990, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypada 30 rocznica tego ważnego wydarzenia.  Z tej okazji Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi składają podziękowania i życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i stale współtworzą naszą Małą Ojczyznę.

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto jest jednak wyjątkowe – właśnie mija 30 lat od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych. Poniżej publikujemy podziękowania i życzenia z okazji tego ważnego wydarzenia.

„W Dniu Samorządu Terytorialnego oraz w 30 rocznicę w pełni demokratycznych wyborów samorządowych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą naszą Małą Ojczyznę. Podziękowania kierujemy do byłych i obecnych radnych Rady Gminy, sołtysów i rad sołeckich oraz wszystkich pracowników samorządowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, codzienny trud oraz ciężką pracę na rzecz gminy Żarnów i jej mieszkańców. Życzymy dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: środa, 27 maja 2020

W związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiczną na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym stopniowym zmniejszeniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, informuję, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. zostaje wznowiona forma świadczenia nieodpłatnych porad prawnych osobiście w punkcie.

Osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa, a także do zdezynfekowania dłoni po wejściu do pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Ponad to osoba korzystająca z pomocy jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w możliwie dużej odległości od radcy prawnego/adwokata (min. 2m).

Osoba umówiona na wizytę, wchodzi do budynku, w którym znajduje się punkt npp dopiero o wyznaczonej godzinie spotkania, aby ograniczyć kontakt osób w poczekalni.

W dalszym ciągu wizyty umawiane są telefonicznie, pod numerem 44 741 49 08.

Starosta Opoczyński Marcin Baranowski

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Dodano: środa, 27 maja 2020

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.

O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:

zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.