Dzienne archiwum: 26 maja 2020

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI. Kampania informacy

Dodano: wtorek, 26 maja 2020

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. 

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „PRODUKT POLSKI”

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii PRODUKT POLSKI:

O kampanii informacyjnej #KupujŚwiadomie: kliknij tutaj, a także tutaj

Kolejna tura pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu maju 2020 r.

Dodano: wtorek, 26 maja 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że na przełomie m-ca maja i czerwca 2020 r. ponownie będzie wydawana pomoc żywnościowa dla  mieszkańców  gminy  Żarnów. Pomoc żywnościowa będzie  wydawana   przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa” w Opocznie w następujących terminach:

* w dniach:  27, 28 i 29  maja 2020 r. (środa, czwartek i piątek) żywność   wydawana   będzie   mieszkańcom miejscowości:
Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków,   Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice,

* zaś w dniach:  01 i 02 czerwca 2020 r. (poniedziałek i wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew  Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków,   Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i  rodziny  znajdujące  się  w  trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria  określone w  art.  7  ustawy  z  dnia  12  marca 2004 r. o  pomocy  społecznej (t.j.  Dz.U.  z  2019  poz.  1507  z  późn.  zm.),  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla  osoby  samotnie  gospodarującej  i  1.056 zł  dla osoby w  rodzinie.  Aktualnie kwalifikacja  do  otrzymania  w/w  pomocy  odbywa się telefonicznie pod nr tel. 44 757 77 036 i 44 757 77 361.

Z  uwagi   na  pandemię  koronawirusa,  prosimy  osoby  zgłaszające  się   po  odbiór pomocy    żywnościowej o zachowanie   podstawowych   zasad   bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą,
co najmniej  2  metrów  oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Ważna informacja dla mieszkańców. Prognozowane faktury za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Dodano: wtorek, 26 maja 2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID – 19, uprzejmie informujemy, iż od miesiąca maja 2020 roku dla mieszkańców Gminy Żarnów będą wystawiane faktury prognozowane za pobór wody i odprowadzenie ścieków (w cyklach dwumiesięcznych).

Faktury będą wystawiane ze średniego rocznego zużycia wody w Państwa gospodarstwach domowych i dostarczane do skrzynek pocztowych. Inkasenci będą sprawdzać stany wodomierzy kilka razy w roku.

Cały czas można dzwonić i podawać stan wodomierza lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy otrzymać fakturę za zużycie wody. Faktury można opłacać elektronicznie na indywidualny rachunek bankowy podany na fakturze lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie, która jest czynna codziennie w godzinach 8.00 – 12.00.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę…