Dzienne archiwum: 4 maja 2020

Ważna informacja dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Dodano: poniedziałek, 04 maja 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarnów, nie wznawiają pracy z dniem 6 maja 2020r.  Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców, nauczycieli oraz całego personelu szkoły zaangażowanego w proces funkcjonowania placówek. Oznacza to, iż oddziały przedszkolne rozpoczną pracę w czasie, kiedy zostanie przywrócone pełne nauczanie w szkołach podstawowych.

Niepubliczne Przedszkole „Radosna Dolinka” również nie wznawia pracy z dniem 6 maja 2020r.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech:
                                                         KLIKNIJ TUTAJ

Życzenia dla strażaków OSP z terenu Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 04 maja 2020

Drodzy strażacy – ochotnicy z jednostek OSP KSRG Żarnów, OSP KSRG Skórkowice, OSP Chełsty, OSP Topolice, OSP Paszkowice, OSP Zdyszewice, OSP Straszowa Wola i OSP Miedzna Murowana.

Z okazji Dnia św.Floriana – patrona strażaków, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Żarnów, pragnę Wam przekazać wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud  i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gotowość niesienia pomocy innym, nie bacząc  na własne bezpieczeństwo, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. To dzięki Waszej postawie oraz sumiennej pracy straż pożarna cieszy się należnym zaufaniem społecznym.

Jednocześnie życzę Wam wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech podejmowane przez Was działania i służba drugiemu człowiekowi, będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Żarnów
Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP w Żarnowie

Krzysztof Nawrocki