Miesięczne archiwum: Maj 2020

Pozyskaliśmy środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Klewie

Dodano: piątek, 29 maja 2020

Gmina Żarnów pozyskała środki na realizację zdania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”

W dniu 31.07.2019 r. Gmina Żarnów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”.

Po weryfikacji oraz pozytywnej ocenie złożonego wniosku Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 574 415,37 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 879 557,48 zł

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie, której efektem będzie poprawa jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie. W ramach projektu w budynku zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu, remont instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja c.o., modernizacja kotłowni, montaż zaworów termostatycznych. W szkole stare źródło ciepła zostanie wymienione na piec nowej generacji na biomasę. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki oraz ludność mieszkająca w bezpośredniej lokalizacji z obiektem szkoły w Klewie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Klewie.

Termomodernizacja budynku pozytywnie wpłynie na środowisko na terenie Gminy Żarnów. Planowany projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju poprzez osiągnięcie efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: do końca 2020 roku.

Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowa dróg w miejscowościach Nadole i Topolice

Dodano: czwartek, 28 maja 2020

Fundusz Dróg Samorządowych
„Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole”
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice”

W sierpniu 2019 roku Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wnioski drogowe do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jedna z proponowanych do wykonania dróg położona jest w południowej części Gminy w miejscowości Nadole. Droga bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką Nr 726 relacji Żarnów – Opoczno. Obecnie droga pokryta jest zniszczonym asfaltem, bez pobocza ani odwodnienia. Poprawa infrastruktury drogowej na planowanym odcinku będzie miała znaczny wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego pobliskich terenów. Przebudowa drogi będzie miała wpływ na rozwój i podniesienie konkurencyjności regionu.

Inwestycja obejmuje odcinek o długości ok. 0,8 km.

Druga z proponowanych do wykonania dróg zlokalizowana jest w miejscowości Topolice. Jest to droga dojazdowa do posesji i do pól, a także jest to główna droga prowadząca do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach. Przebudowa drogi podwyższy jej standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji oraz rolników do pól. Wysoka jakość infrastruktury drogowej niewątpliwie będzie miała wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 1 km

Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na nw. zadania.

Wartość dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole” wynosi 479 498,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 684 998,00 zł

Wartość dofinasowania zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice” wynosi 519 761,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 742 516,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadań: 30.11.2020 r.

Dzień Samorządu Terytorialnego – Gmina Żarnów

Dodano: środa, 27 maja 2020

27 maja, w rocznicę w pełni demokratycznych wyborów samorządowych roku 1990, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypada 30 rocznica tego ważnego wydarzenia.  Z tej okazji Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi składają podziękowania i życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i stale współtworzą naszą Małą Ojczyznę.

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto jest jednak wyjątkowe – właśnie mija 30 lat od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych. Poniżej publikujemy podziękowania i życzenia z okazji tego ważnego wydarzenia.

„W Dniu Samorządu Terytorialnego oraz w 30 rocznicę w pełni demokratycznych wyborów samorządowych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą naszą Małą Ojczyznę. Podziękowania kierujemy do byłych i obecnych radnych Rady Gminy, sołtysów i rad sołeckich oraz wszystkich pracowników samorządowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, codzienny trud oraz ciężką pracę na rzecz gminy Żarnów i jej mieszkańców. Życzymy dużo zdrowia, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: środa, 27 maja 2020

W związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiczną na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym stopniowym zmniejszeniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, informuję, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. zostaje wznowiona forma świadczenia nieodpłatnych porad prawnych osobiście w punkcie.

Osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa, a także do zdezynfekowania dłoni po wejściu do pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Ponad to osoba korzystająca z pomocy jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w możliwie dużej odległości od radcy prawnego/adwokata (min. 2m).

Osoba umówiona na wizytę, wchodzi do budynku, w którym znajduje się punkt npp dopiero o wyznaczonej godzinie spotkania, aby ograniczyć kontakt osób w poczekalni.

W dalszym ciągu wizyty umawiane są telefonicznie, pod numerem 44 741 49 08.

Starosta Opoczyński Marcin Baranowski