Dzienne archiwum: 8 kwietnia 2020

Odezwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie

Dodano: środa, 08 kwietnia 2020

Drodzy Mieszkańcy !

W dalszej walce o nasze życie i zdrowie apeluję do wszystkich o cierpliwość, życzliwość w stosunku do osób w izolacji i kwarantannie, proszę o wzajemną troskę i pomoc, szczególnie do osób starszych. Zostańcie w domu, noście maseczki jednorazowe lub bawełniane oraz rękawiczki. Maseczkę jednorazową wyrzucamy, nie wkładamy do kieszeni razem z telefonem, kluczami, pieniędzmi, gdyż wtedy możemy narazić się na zakażenie koronawirusem. Taka maseczka jest odpadem zagrażającym zdrowiu. Maseczkę możemy wykonać sobie i bliskim samodzielnie zszywając trzy warstwy tkaniny bawełnianej. Po 2 godzinach używania takiej maseczki pierzemy ją w mydle lub detergencie, zanurzamy 15 minut we wrzątku, płuczemy, suszymy i przed założeniem prasujemy po obu stronach żelazkiem.

Apeluję też o spędzanie tego radosnego lecz trudnego czasu w odległości przynajmniej 5 metrów od siebie w maseczkach, o dezynfekowanie rąk, klamek, kluczy, przycisków, pilotów, telefonu, częste wietrzenie pomieszczeń i wyparzanie naczyń. Potrawy świąteczne /kremy, sałatki i potrawy bezpośrednio podane do spożycia/ przygotowywać w rękawiczkach.

W tak trudnym czasie życzymy Państwu szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i zmartwychwstania w nas nadziei na lepsze jutro i podniesienia się nas wszystkich, aby ten trudny czas wzmocnił nas i uczynił lepszymi. Dbajmy o siebie!

 

Z najlepszymi życzeniami
Inspekcja Sanitarna Powiatu Opoczyńskiego

Parki Nordic Walking – produkt turystyczny na obszarze „LGD-u Źródeł”

Dodano: środa, 08 kwietnia 2020

W dniu 10 marca 2020 r. w Końskich  miała miejsce konferencja prezentująca produkt turystyczno – rekreacyjny na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jakim są Parki Nordic Walking. Patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Federacja Nordic Walking, Tygodnik Konecki.pl, Echo Dnia oraz Radio Plus Radom.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z Wiceprezes Panią Anną Kaźmierczyk, które przedstawiły Parki Nordic Walking z każdej gminy i omówiły sposób ich finansowania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” realizując projekt współpracy „Marsz po zdrowie” w partnerstwie z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania z województwa świętokrzyskiego utworzyło 6 certyfikowanych parków do  Nordic Walking w Białaczowie, Gowarczowie, Smykowie, Stąporkowie, Paradyżu i Żarnowie.

Powstanie Parków Nordic Walking zostało sfinansowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju objętej PROW 2014-2020.

W minionym okresie programowania LEADER 2007-2013 Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” utworzyło Parki Nordic Walking w gminach Bliżyn oraz Ruda Maleniecka, natomiast w gminie Końskie w ramach „Małych Projektów” powstał Park w Sielpi korzystając z funduszy pochodzących z LGD za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi .

 Prezes Stowarzyszenia przeczytała list jaki otrzymała LGD od wykonawcy Parków i przedstawiciela Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Rafała Przyszlaka, który dziękował zebranym za pomoc w wytyczeniu szlaków, jak również gratulował tak wspaniałego produktu turystycznego jakim są Parki Nordic Walking.

Najistotniejszym punktem było uroczyste przekazanie Certyfikatów Nordic Walking Park włodarzom 6 gmin objętych działaniem „LGD –  U ŹRODEŁ”. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Wójt gminy Białaczów – Pani Barbara Goworek,

– Wójt gminy Bliżyn – Pan Mariusz Walachnia,

– Wójt gminy Gowarczów – Pan Stanisław Pacocha,

– Przewodniczący Rady gminy Paradyż – Pan Antoni Morawski,

– Wójt gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca,

– Wójt gminy Żarnów – Pan dr Krzysztof Nawrocki,

– Przewodnicząca Rady gminy Żarnów – Pani Joanna Grodzicka,

– Wójt gminy Smyków – Pan Jarosław Pawelec,

Dzięki  projektom „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRODEŁ” każda  z 9 gmin obszaru działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” została zaopatrzona w Certyfikowany Park Nordic Walking. Każdy z nich to trzy pętle do wędrówek pieszych o długościach: 5, 10 i 15 km o różnym stopniu trudności. Liczymy, że powstała infrastruktura, będzie impulsem do podejmowania kolejnych działań przez lokalnych liderów jak również przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania obszarem działania  „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Ważnym aspektem utworzonych Parków Nordic Walking jest to, iż są to jedne z nielicznych parków, na terenie których można realizować zawody o randze międzynarodowej. Parki NW przeszły proces Certyfikacji Polskiej Federacji Nordick Walking. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała infrastruktura wzbogaci ofertę rekreacyjną obszaru LGD i będzie przyczyniać się do rozwoju turystycznego regionu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Zapraszamy do obejrzenia załączonej Prezentacji oraz zdjęć.

kliknij, aby powiększyć…