Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

Informacja o Święcie Konstytucji 3 Maja w Żarnowie

Dodano: czwartek, 30 kwietnia 2020

Z uwagi na pandemię koronawirusa, niemożliwym stało się organizowanie gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i św. Floriana – patrona strażaków. Niestety, nie będzie uroczystej akademii w wykonaniu młodzieży Szkoły Podstawowej w Żarnowie, przemarszu ze sztandarami pod Szwedzką Górę, spotkania integracyjnego w żarnowskim Domu Kultury ani projekcji filmu o tematyce patriotycznej.

W niedzielę, 3 maja 2020 roku o godz. 12.00 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny, a tuż po niej delegacja władz samorządowych Gminy Żarnów złoży wiązankę z biało – czerwonych kwiatów pod pomnikiem na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego (zwanego Szwedzką Górą) przy ul. Wolności w Żarnowie.

 

2 maja – Dzień Flagi Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano: czwartek, 30 kwietnia 2020

W dniu 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy mieszkańców gminy Żarnów do wywieszenia flag narodowych na swoich posesjach.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem stosunkowo młodym. Ustanowiono je ustawą Sejmu RP w dniu 20 lutego 2004 roku. Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, ma ona, bowiem znaczenie historyczne. Właśnie 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co de facto oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej, która tak dotkliwie doświadczyła nasz kraj. Dodatkowo dzień ten poprzedza święto upamiętniające tak ważne wydarzenie, jakim było w 1791 r. ogłoszenie Konstytucji 3 Maja. Co ciekawe, w okresie PRL-u właśnie 2 maja decyzją władz komunistycznych zdejmowano flagi państwowe, aby nie były widoczne w święto 3 maja, które w tamtym czasie zniesiono. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych, które zmieniały się na przestrzeni wieków. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, kolory biały i czerwony uznano oficjalnie za polskie barwy narodowe. Obecnie kwestie Polskich barw narodowych reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie”.

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.

 

Powrót handlu. Targowisko w Żarnowie ponownie otwarte

Dodano: czwartek, 30 kwietnia 2020

Wójt Gminy Żarnów zadecydował o ponownym otwarciu Targowiska Gminnego przy ul. Koneckiej i Źródlanej w Żarnowie. Na targowisku można jednak handlować jedynie produktami rolnymi. Obowiązuje też zasada, że przy jednym straganie nie mogą stać więcej niż cztery osoby. Więcej informacji w załączniku poniżej.

kliknij, aby powiększyć…

Harmonogram wydawania żywności w ramach PO PŻ 2014 – 2020 w miesiącu maju 2020 r.

Dodano: wtorek, 28 kwietnia 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że w m-cu maju 2020 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów wydawana będzie przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa” w Opocznie w następujących terminach:

* w dniach: 04 i 05 maja 2020 r. (poniedziałek i wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka

* zaś w dniach: 06, 07 i 08 maja 2020 r. (środa, czwartek i piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Aktualnie kwalifikacja do otrzymania w/w pomocy odbywa się telefonicznie pod nr tel. 44 757 77 036 i 44 757 77 361.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 2 metrów oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności oraz na naszej stronie internetowej.