Dzienne archiwum: 16 marca 2020

Komunikat Starosty dotyczący zamknięcia Starostwa Powiatowego w Opocznie

Dodano: poniedziałek, 16 marca 2020

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz ograniczenia wprowadzone w Polsce w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19, podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Opocznie dla Klientów w dniach 16 – 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

Starostwo Powiatowe w Opocznie pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki Klienci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 44/ 741 49 00.

Korespondencję można także wysyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP lub e-mail.

Dane kontaktowe (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa są dostępne na www.opocznopowiat.pl w zakładce KONTAKT.


Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że kasy Starostwa są nieczynne do dnia 25.03.2020 r.

Wpłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy dokonywać na konto Nr 72 8973 0003 0020 0376 2910 0029.

Opłat za usługi geodezyjne, komunikacyjne oraz inne prosimy dokonywać na konto Nr 51 8973 0003 0020 0376 2910 0019.

Opłaty CEPIK przekazuje się na konto Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021.


Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opocznie:

SEKRETARIAT – (44)741-49-00

FAKS – (44)741-49-01

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

– Zespół ds. zamówień publicznych i inwestycji – (44)741-49-02, (44)741-49-04

– Inwestycje – (44)741-49-05, (44)741-49-51

– Zespół ds. zaopatrzenia, transportu i obsługi gospodarczej – (44)741-49-11, (44)741-49-12

– Redagowanie biuletynu informacji publicznej, Prowadzenie spraw Zarządu Powiatu, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – (44)741-49-07

– Biuro podawcze – (44)741-49-13, (44)741-49-14

– Informatyk – (44)741-49-16

– Zespół ds. promocji – (44)741-49-09

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  (44)741-49-15

BIURO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO – (44)741-49-10

WYDZIAŁ FINANOSOWO-KSIĘGOWY – (44)741-49-20

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

– Leśnictwo, Łowiectwo, Wędkarstwo – (44) 741-49-28

– Odpady, ochrona powietrza, ochrona gruntów rolnych, hałas – (44) 741-49-29

– Pozwolenia zintegrowane – (44) 741-49-30

– Sprawy z zakresu Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych – (44) 741-49-31

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

– Obsługa interesantów – (44)741-49-32

– Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – (44)741-49-33

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU:

– Transport, Zarządzanie ruchem drogowym – (44)741-49-34

– Prawo jazdy – (44)741-49-35, (44)741-49-36

– Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (44)741-49-37

– Rejestracja pojazdów – (44)741-49-38, (44)741-49-39, (44)741-49-40

– Faks – (44)741-49-41

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ (44)741-49-42

WYDZIAŁ OŚWIATY I FUNDUSZY UNIJNYCH:

– Zespół ds. funduszy unijnych – (44)741-49-52

– Zespół ds. oświaty, kultury i sportu – (44)741-49-55, (44)741-49-56, (44)741-49-57, (44)741-49-58, (44)741-49-59

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

– Sprzedaż wypisów i wyrysów – (44)741-49-60, (44)741-49-61

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – (44)741-49-69

– Weryfikacja operatów geodezyjnych – (44)741-49-68

– Sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych – (44)741-49-70

– Weryfikacja operatów geodezyjnych – (44)741-49-71

– Prowadzenie mapy numerycznej – (44)741-49-72, (44)741-49-73, (44)741-49-74

– Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – (44)741-49-75

– Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych – (44)741-49-98

– Użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości – (44)741-49-76

– Akt własności ziemi, zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego – (44)741-49-77

– Wspólnoty gruntowe, mienie gminne – (44)741-49-78

– Odszkodowania drogowe – (44)741-49-79

– Użytkowanie wieczyste – (44)741-49-80

– Scalenia gruntów – (44)741-49-81


Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: poniedziałek, 16 marca 2020

Zgodnie z komunikatem Ministra Sprawiedliwości  w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 zasadne jest zawieszenie udzielania porad osobiście. Chętni do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 44 741 49 08 lub mailowy pod adresem npp@opocznopowiat.pl.

Pod wskazanym numerem będzie można uzyskać informację o numerze telefonu do właściwego radcy prawnego bądź adwokata. Numery te będą czynne w godzinach urzędowania danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość dostępne na stronie www.bip.opocznopowiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna

kliknij, aby powiększyć…


Informacja Nadleśnictwa Opoczno dotycząca nadzoru nad lasami

Dodano: poniedziałek, 16 marca 2020
W związku z obowiązkami pracowników Nadleśnictwa Opoczno, wynikającymi z zawartych ze Starostwami Powiatowymi w Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim porozumieniami w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego koronowirusem SARS – Cov – 2, wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19, oraz w oparciu o zalecenia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wprowadzam do odwołania następujące zasady:
1. Wnioski właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu
    Państwa w zakresie czynności wskazanych w § 2 ww. porozumień
    przyjmowane będą przez właściwych pracowników Nadleśnictwa
    wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.
2. Informacja o terminie lustracji bądź ewidencjonowaniu i cechowaniu
    pozyskanego drewna, przekazywana będzie stronie postępowania
    wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.
 
Z poważaniem
mgr inż. Dawid Kosylak
Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno