Miesięczne archiwum: Luty 2020

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Dodano: piątek, 28 lutego 2020

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność
  dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność
  do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
   szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy Żarnów

Dodano: środa, 26 lutego 2020

W niedzielę, 1marca 2020 roku o godz. 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie (ul. Polna 1) odbędzie się kolejna edycja gminnego Turnieju Piłki Nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Żarnów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy – miłośników piłki nożnej – do czynnego uczestnictwa w tych corocznych piłkarskich zawodach. Emocje, tak jak każdego roku – zagwarantowane. Wszystkich obowiązuje zmiana obuwia.

kliknij, aby powiększyć…


Wprowadzono strefę żółtą w Gminie Żarnów w związku z występowaniem ASF

Dodano: poniedziałek, 24 lutego 2020

Informujemy, że decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/220 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, którą opublikowano w dniu 18 lutego 2020 r., gminy Paradyż, Żarnów, Białaczów, Mniszków i Sławno znalazły się w obszarze ochronnym (strefie żółtej) w związku z występowaniem ASF – zostały zamieszczone w załączniku I do w/w decyzji.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie