Dzienne archiwum: 7 stycznia 2020

Inwestycje `2019. Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli

Dodano: wtorek, 07 stycznia 2020

Świetlica wiejska w Straszowej Woli powstała w budynku, w którym przed wieloma laty mieściła się szkoła. Tuż przed jej likwidacją w latach dziewięćdziesiątych, mieścił się tam punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Opuszczony budynek popadał w ruinę i ulegał postępującej degradacji.

W latach 2012 – 2014 poddano go częściowemu remontowi. W jego wyniku m.in. dokonano wyburzeń ścian wewnętrznych i stworzono dużą salę dla wiejskiej społeczności. Ponadto wybudowano schody, założono ogrzewanie (żeliwny kominek), utworzono kuchnię i dość dobrze wyposażoną łazienkę oraz doprowadzono wodę i kanalizację do budynku. Ponadto wykonano szereg innych, drobniejszych prac remontowych. Świetlica cieszyła lokalną społeczność, a szczególnie prężnie działające Stowarzyszenie „Straszowianki” w Straszowej Woli. Jednak fatalna elewacja obiektu, kilkudziesięcioletnie drewniane nieszczelne okna oraz przeciekający dach (z eternitu) sprawiały, iż obiekt nie wyglądał dobrze, a mieszkańcy Straszowej Woli postulowali, by go lepiej wyremontować.

Gmina Żarnów złożyła zatem wniosek o jego termomodernizację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wyniki konkursu okazały się dla Naszej Gminy bardzo pomyślne, zdobyliśmy dofinansowanie, choć mało korzystne. Aby móc zrealizować projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli, musielibyśmy przeznaczyć znaczące środki własne, przekraczające możliwości finansowe Gminy. W rezultacie tego, radni Rady Gminy Żarnów w 2018 roku nie wyrazili zgody na to zadanie, jednocześnie przeznaczając na nie mniejsze środki w budżecie na 2019 rok.

W 2019 roku przeprowadzono kompleksowy remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli, które podzielono na kilka zadań. W ramach remontu wykonano szereg różnorodnych prac.

25 kwietnia 2019 r. została zawarta Umowa Nr 26/I/2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „AKCENT” z Opoczna w sprawie wykonania wymiany, dostawy, demontażu oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość zamówienia wyniosła 18 277,80 zł. Termin ostatecznej realizacji zadania był wyznaczony na dzień 31 maja 2019 r. Komisja odbioru została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów nr 36/2019 stwierdziła, iż wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo.

Kolejnym przedmiotem zamówienia, zgodnie z Umową Nr 28/I/2019 z dnia 28 maja 2019 r., było wykonanie prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli w ramach wspomnianego wyżej zadania. Głównym Wykonawcą tej inwestycji była firma KONRADOBUD Konrad Piotrowski ze Straszowej Woli. W zakres prac wchodził: demontaż istniejącego pokrycia dachowego i starych łat, wzmocnienie istniejących krokwi, montaż wstępnego krycia (łaty, kontrłaty), wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową +18 w kolorze grafit połysk – 350 m², montaż obróbek blacharskich i orynnowania, wykonanie tarasu wraz ze słupami o powierzchni ok. 20 m² oraz wykonanie zadaszenia wraz z podbitką, a także wykonanie podbitki i obrobienie kominów blachą. Odbioru powyższych prac dokonano 23 lipca 2019 r. w obecności Przedstawicieli UG w Żarnowie oraz Wykonawcy. Koszt tego zadania to kwota 50 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli” wykonano również prace remontowe związane z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w oparciu o Umowę Nr 37/I/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wykonawcą inwestycji była firma FENIKS Docieplenia budynków Bubis Dariusz z Paszkowic. Do zakresu prac należało: klejenie styropianu oraz jego mechaniczne mocowanie (kołkowanie), nakładanie dwóch warstw kleju z siatką, gruntowanie i ułożenie tynku typu baranek gr. 1,5 mm akryl kolor szary. Wartość tej inwestycji wyniosła 36 703,20 zł. Ostateczny odbiór odbył w dniu 22 października 2019 r. 

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli z pewnością uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem. Dzięki zrealizowanej inwestycji nastąpiła poprawa wyglądu i estetyki elewacji świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli. Budynek zyskał zupełnie nowy wizerunek i przez kolejne lata będzie służył lokalnej społeczności.

kliknij, aby powiększyć…

Inwestycje `2019. Przebudowa drogi na Osiedlu Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: wtorek, 07 stycznia 2020

Z wielką radością informujemy, iż w ostatnim czasie, począwszy od sierpnia do listopada 2019 roku, na terenie Gminy Żarnów odbywał się odbiór aż sześciu dróg (siedem ulic). Swojego zadowolenia nie kryją zapewne mieszkańcy posesji ulokowanych przy świeżo oddanych drogach o nowych nawierzchniach bitumicznych. Inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej stanowią zawsze jeden z najważniejszych priorytetów w Gminie Żarnów, dlatego tym bardziej cieszymy się z pozytywnie zakończonych zadań.

Jedną z oddanych do użytku inwestycji drogowych jest zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów / Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1”, które obejmowało odcinek drogi o łącznej długości 105,00 m. Ten stosunkowo krótki odcinek drogi jest jednocześnie niezmiernie ważnym zadaniem inwestycyjnym, bo łączy Osiedle Bartoszewicza z ul. Wolności i centrum Żarnowa. Tuż obok znajduje się miejsce rekreacji mieszkańców – stale urządzany i poprawiany własnym sumptem niewielki park „Falbanów – Stawiska(z funkcjonalną altanką i alejkami spacerowymi), którego nazwa jest zwyczajowa i wiąże się z historycznym charakterem tego ciekawego miejsca nad rzeczką Scepą (z dorzecza Wąglanki), przepływającą przez Żarnów. Istotnym elementem nowej drogi jest przepust nad tym żarnowskim ciekiem wodnym. Budowa tej drogi cieszy nie tylko okolicznych właścicieli posesji, ale wszystkich mieszkańców Żarnowa.

W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe: przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, oznakowanie i urządzenia BRD. Wykonawcą tej inwestycji był Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Odbiór inwestycji drogowej odbył się 20 sierpnia 2019 r., w obecności Komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów nr  61/2019. Koszt zadania to 32 394,19 zł. Prace budowlane wykonane zostały do dnia 7 sierpnia 2019 r. w oparciu o umowę Nr 272.13.2019 z dnia 8 lipca 2019 r

Modernizacja tej drogi przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych. Przebudowa wszelkiej infrastruktury drogowej zaowocuje z całą pewnością stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu.

kliknij, aby powiększyć…