Miesięczne archiwum: Styczeń 2020

Zaproszenie na szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

Dodano: piątek, 31 stycznia 2020

Wójt Gminy Żarnów, oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejon Opoczno, zaprasza rolników 03.02.2020 (poniedziałek) godz. 10:00 w Domu Kultury w Żarnowie na szkolenie dotyczące tematu:

„Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie” 

Szkolenie poprowadzi pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Katarzyna Wągiel wraz z Panią Ewa Jurek pracownikiem KRUS w Opocznie.

Rolnicy będą mogli dowiedzieć się jak bezpiecznie pracować w gospodarstwie. Zasady ubezpieczeń w KRUS, jak i kiedy należy się odszkodowanie.

Zostanie przeprowadzony również konkurs wiedzy na temat BHP w Rolnictwie. Będą ciekawe nagrody.

Każdy rolnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

                                              Serdecznie zapraszamy

Informacja o terminach przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020

Dodano: piątek, 31 stycznia 2020

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

– w terminie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

– w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

– 1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
– 1 – 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie urzędu.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

1. W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., oraz zaświadczeniem z Agencji o średniej liczbie jednostek przeliczeniowych bydła.

b) od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu 44 75 77 055 wew. 28.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku akcyza 2020

Ważna informacja dotycząca stawek za odpady komunalne w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2020

Rada Gminy Żarnów w dniu 27.12.2019 r. podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. NOWE STAWKI  na podstawie  Uchwały  Rady Gminy Żarnów Nr XVI/101/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku obowiązują od 1 lutego 2020 r. i wynoszą:

kliknij, aby powiększyć…

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce

Dodano: wtorek, 28 stycznia 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce, gm. Aleksandrów dysponuje wolnymi miejscami dla  osób niepełnosprawnych i starszych, zainteresowanych pobytem w w/w placówce.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce jest placówką wsparcia dziennego. Uczestnicy ŚDS mają zapewniony: bezpłatny dowóz, obiad każdego dnia, udział w ciekawych zajęciach, rehabilitację w zależności od potrzeb i inne atrakcje.

Mile widziane osoby zamieszkujące: Skórkowice, Klew, Klew-Kolonię, Skumros, Porębę, Ruszenice i okolice.

Więcej informacji pod nr tel. 44 610 25 80.