Dzienne archiwum: 7 listopada 2019

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Żarnowie

Dodano: czwartek, 07 listopada 2019

Wójt Gminy Żarnów, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie oraz Zarząd Gminny OSP w Żarnowie, serdecznie zapraszają na uroczyste Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Żarnowie, które odbędą się w dniach 10 i 11 listopada 2019 roku (niedziela / poniedziałek). Tegoroczne uroczystości są również hołdem dla Honorowego Obywatela Żarnowa – gen. Kazimierza „Bończy” Załeskiego (1919 – 2009), którego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Żarnowie. Zachęcamy zatem do uważnej lektury plakatu, który zawiera szczegółowy porządek dwudniowych uroczystości w bieżącym roku w Żarnowie.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Żarnów do udziału w tych podniosłych uroczystościach, którego najważniejszym punktem jest Msza Święta za Ojczyznę, celebrowana w dniu 11 listopada 2019 roku w kościele św. Mikołaja w Żarnowie.. Jednocześnie po raz kolejny zachęcamy do udekorowania swoich posesji mieszkalnych flagami narodowymi.

kliknij, aby powiększyć…

Złote Gody – Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego ponownie w Żarnowie

Dodano: czwartek, 07 listopada 2019

Z wielką przyjemnością zapraszamy na uroczystość upamiętniającą długoletnie pożycie małżeńskie, która odbędzie się w sobotę, 9 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie (gdzie odbędzie się uroczysta Msza Święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, a potem w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5).

W bieżącym roku udział w uroczystościach zadeklarowało aż 13 par ze stażem małżeńskim 50-ciu i więcej lat. Wszystkim z nich zostaną wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP. W bieżącym roku – tak, jak i w latach poprzednich – liczymy na liczny udział rodzin Szacownych Jubilatów. Uroczystość uświetni występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy…

kliknij, aby powiększyć…

 

Granty dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych

Dodano: czwartek, 07 listopada 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn, ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

O dofinansowanie w ramach grantów mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Będą mogły pozyskać środki finansowe na zadania takie jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, marketingowe, integrujące itp. Dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach przedsięwzięć:

  1. Marketing obszaru LGD
    Wartość minimalna grantu 8 000,00 zł wartość maksymalna grantu 25 000,00 zł
    Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 200.000,00 zł.
  1. Praktyczna edukacja ekologiczna
    Wartość minimalna grantu 7 000,00 zł wartość maksymalna grantu 15 000,00 zł
    Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 60.000 zł.

Chętnych do ubiegania się o środki finansowe w ramach ww. projektów grantowych zapraszamy do kontaktu:

Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Tel. 41 375 95 33, e-mail: uzrodel@uzrodel.pl