Dzienne archiwum: 1 października 2019

Zakończenie programu ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów c.o.

Dodano: wtorek, 01 października 2019

Gmina Żarnów zakończyła realizację zadania pn.: „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.” realizowaną w ramach  dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II.

Jednym z zadań samorządów lokalnych jest stworzenie mieszkańcom możliwości życia w czystym środowisku. Wprowadzony program niskiej emisji umożliwił zmniejszenie zaangażowania środków własnych wydatkowanych na zmiany systemu ogrzewania co zaskutkowało wymiernymi korzyściami finansowo-ekonomicznymi.

W przedmiotowym projekcie w Gminie Żarnów wymieniono 36 szt. kotłów węglowych na: 24 kotły gazowe, 6 kotłów na biomasę oraz 6 kotłów automatycznych nowej generacji na węgiel kamienny. Wszyscy uczestnicy zlikwidowali kotły węglowe starej generacji, zakupili i zamontowali fabrycznie nowe urządzenia do produkcji energii z  niezbędnym oprzyrządowaniem.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została udzielona na kwotę 299 587,00 zł. Głównym celem programu było zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz poprawa jakości powietrza dzięki wprowadzeniu modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych. Modernizacja polegała na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. W celu osiągnięcia założeń wprowadzono ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze.

Likwidacja starych źródeł ciepła pozwoliła na poprawę jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza i zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych.

Zajęcia odbywające się w ogólnodostępnej Świetlicy Wiejskiej w Miedznej Murowanej

Dodano: wtorek, 01 października 2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach organizowanych w ogólnodostępnej Świetlicy Wiejskiej w Miedznej Murowanej. Świetlica posiada bardzo szeroki zakres zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych z Gminy Żarnów. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczne takie jak warsztaty plastyczne, literackie czy kulinarne oraz nauka języka angielskiego. Wszyscy zainteresowani mogą również pogłębić swoje zdolności na zajęciach z prac ręcznych m.in.: doskonalenie techniki decoupage, tworzenie biżuterii, pogłębiane umiejętności z dziedziny haftu i koronki. Dla wszystkich miłośników sportu organizowane są zajęcia Aerobik.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć odbywających się w ogólnodostępnej Świetlicy Wiejskiej w Miedznej Murowanej, który znajduje się poniżej.

kliknij, aby powiększyć…